Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 1114/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΝΣ7Λ7-Λ7Ψ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την μίσθωση χώρων έως τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων και ύψους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, με την διαδικασία της απευθείας μίσθωσης χωρίς δημοπρασία, όπως προβλέπεται από την παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας 20 στο Μαρούσι ή παρακείμενων αυτού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Βόρειου Τομέα Αθηνών, καλείστε να δηλώσετε ενδιαφέρον εγγράφως, έως τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Περιουσίας (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος,  Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, τηλ. 2132063505, -509, email: tm_periousia@patt.gov.gr).

Συνημμένα η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 PDF 233,18 KB19/08/21 09:57:59ΑΠΟΦΑΣΗ