Ανακοίνωση για την Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την από 02-11-2015 Προσφυγή (α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙΚΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», (β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΟΚΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», (γ) των Παναγιώτη Ζηλάκου, Ηλία Ζηλάκου και Μιχαήλ Ζηλάκου και (δ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΜΑΡ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 194188/09-10-2015 Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και κατά της υπ’ αριθ. 2009/2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ότι:

Με το αρ. πρωτ. 43/24-08-2016 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 της του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το υπ’ αρ. 7/2016 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.1 της του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 02-11-2015 Προσφυγή των εταιρειών «ΚΡΙΚΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΕΟΚΑΡ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», των Παναγιώτη Ζηλάκου, Ηλία Ζηλάκου, Μιχαήλ Ζηλάκου και της εταιρείας «ΕΝΜΑΡ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά της υπ’ αριθ.194188/09-10-2015 Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και κατά της υπ’ αριθ. 2009/2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στους προσφεύγοντες με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει δημοσιευθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, σύμφωνα με το από 26-08-2016 συνημμένο αποδεικτικό δημοσίευσης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

 PDF 359,02 KB18/08/21 02:07:52ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
 PDF 4,07 MB18/08/21 02:07:52ΑΠΟΦΑΣΗ