Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Ανακοινώνεται ότι:
Στις 20/01/2014, ημέρα Δευτέρα, αναρτήθηκε στο Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά, το Πρακτικό με Αριθμ.10/2014, της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 1, του Ν 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 16-10-2013 προσφυγή της «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» κατά της με αριθ. 2069/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με το διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», συνολικού προϋπολογισμού 237.798,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ,που διενεργήθηκε στις 16/07/2013.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

 

 PDF 76,82 KB18/08/21 11:16:04Πρακτικό ανάρτησης