Με τη με αριθ. πρωτ. 4498/18-11-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) στην εταιρεία «JUMBO Α.Ε.Ε.», για παράβαση του άρθρου 3 του ν.4177/13 και του άρθρου 61§1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17). Σε δειγματοληψία που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας στο κατάστημα της εταιρείας, βρέθηκε το προϊόν “κάλτσες παντόφλα με επένδυση γούνας” το οποίο, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ καθώς δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 1007/2011 & Υ.Α. 91354, και συγκεκριμένα δεν δηλώνεται με ορθότητα η σύνθεση του προϊόντος. Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00) ανά κωδικό προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 61§1Γ των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.