ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1035/28-05-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

YIANILOS KOFINAKOS KALLIOPE – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, Διον. Αρεοπαγίτου 4 – Αθήνα,

διότι, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας την 22/5/2015, διαπιστώθηκε ότι δε διέθετε τιμές-πακέτο για τους καφέδες, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 92 § 3 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.