Σύμφωνα με την υπ.αρ. 1563/13-3-19 απόφαση του τμήματος Εμπορίου της ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, επιβάλλουμε πρόστιμο πρόστιμο ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ(4.000 €), βάσει των άρθρων 78 παρ.9ιι και 29 παρ. 5 Γα του ΦΕΚ 2983/τ Β/30-8-2017/91354 «Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και εμπορίας προιόντων και παροχής Υπηρεσιών (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13 προς την επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΣΙΑ ΟΕ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79 ΚΑΛΛΙΘΕΑ“. Αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν στις 04/03/2019 έλεγχο στην ανωτέρω επιχείρηση όπου και διαπίστωσαν ότι, κατά την ημέρα του ελέγχου:

  1. Το προιόν ΛΟΥΞ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 0,33 ΛΙΤΡΟΥ επωλείτο στην τιμή των 0,50 ευρω αλλά ήταν προιόν πολυσυσκευασίας, όπως αναγραφόταν στην ετικέτα του προιόντος (ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ). (ΑΡΘΡΟ 78 ΠΑΡ.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ)
  2. Το προιόν ΠΑΤΑΤΕΣ 0,97 ΕΥΡΩ δεν ανέγραφε στη πινακίδα πώλησης:
    1. ποικιλία και
    2. αριθμό παρτίδας παραγωγής (ΆΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ)
  3. Τα προιόντα: ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 2,99 ΕΥΡΩ και ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΙΧΤΥ 1,09 ΕΥΡΩ δεν ανέγραφαν στη πινακίδα πώλησης τον αριθμό παρτίδας παραγωγής (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ)
  4. Το προιόν ΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΧΤΥ 1,49 ΕΥΡΩ δεν ανέγραφε στη πινακίδα πώλησης τον αριθμό παρτίδας παραγωγής (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ)