Με την αρ. πρωτ. 1652/05-09-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «MATUBBERMDLOKMAN» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, Λ. Αχαρνών 291, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 27-08-2019, διαπιστώθηκε ότι είχε προς πώληση το προιόν «ΗΒΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ» χωρίς ανθρακικό, μεταλλική συσκευασία 330 ml, ενώ είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας με LOT5201156303303 και  ημερομηνία λήξης 29-07-2019 (ΤΕΜΑΧΙΑ 28) κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2,3 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.