ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 185/17 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 5000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) στον

ΖΩΣΙΜΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΗΛΙΑ κατοίκου ΑΙΓΑΛΕΩ οδός ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 82,

διότι ύστερα από   έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας Ο.Ε.Π.Τ.Α. στο με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΑ 2676 ταξί την 8/7/2016, διαπιστώθηκε να έχει επέμβει σκόπιμα στην λειτουργία ταξιμέτρου ταμειακής μηχανής του ανώτερου οχήματος, χωρίς να έχει κάνει έναρξη βάρδιας εκμεταλλευτή για την ανωτέρω ημερομηνία, ήτοι για την 8/7/2016, με σκοπό την μη έκδοση αποδείξεων, με συνέπεια να παρεμποδίζεται η αποστολή των στοιχείων που παράγονται από τα ταξίμετρα προς τα συνοδευτικά συστήματα.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 103 παρ. 10 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.