Με την αρ. πρωτ.1856/12-09-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΓΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, Ηπείρου 8, Δάφνη, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 03-09-2018, διαπιστώθηκε α) έλλειψη πινακίδας τιμής στις σφολιάτες κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. & β) ότι πωλούσε προιόν περασμένης διατηρησιμότητας (χωρίς ειδική σήμανση και τιμή αν και είχε παρέλθει και η προσθεσμία που παρέχει ο Νόμος). Συγκεκριμένα βρέθηκε το προιόν «sprite 1,5 l με LOT5449000012203 και με ημερ. λήξης 02-10-2017 κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 2 της ΔΙΕΠΠΥ.