ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2131/29-07-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ)  στην επιχείρηση

GHAZNAVI ROZIKHAN ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-07-2016, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ καταστροφή πολυσυσκευασίας και πώλησης ως μεμονωμένο προϊόν για LOUX ΓΚΑΖΟΖΑ πλαστική φιάλη 330ml με lot 414 07:04 λήξης 26-9-16. Το προϊόν έφερε σήμανση: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ” κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 παρ. 7 των καν. ΔΙΕΠΠΥ.