Με την αρ. πρωτ. 2522  /27 -10-17 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000  ( δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση <<MUHAMMAD AZAM KHAN, ΖΑΚΥΝΘΟΥ 45, ΑΘΗΝΑ >> διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 18/10/2017, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή ενδείξεων στα παρακάτω προσυσκευασμένα προιοντα α) ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ β) ΦΑΚΕΣ κατά παράβαση των   άρθρων  6 του Ν. 4177/13 και  άρθρου 10  της Δ.Ι.Ε.Π.Π. Υ