Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.2984/5-5-19 έγγραφο της υπηρεσίας, επιβάλλουμε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ(1500 €), βάσει του άρθρου 4 ΠΑΡ.1 ΤΗΣ ΚΥΑ 45231/17/ΦΕΚ 1445/ΤΕΥΧΟΣ Β/27-4-2017, στην επιχείρηση «ΜΠΙΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ MUSIC HALL ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΙΔΙΝΙΟΥ 1Α ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ» επειδή ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν στις 21/10/2018 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω επιχείρηση στο κατάστημα που διέθετε επί της οδού ΑΔΡΙΑΝΟΥ 91 ΑΘΗΝΑ, δεν διέθετε POS τερματικό για ηλεκτρονικές συναλλαγές και δεν επιδείχθηκε αίτηση τραπεζικού ιδρύματος κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.44- 46/2016(Α’240).