Με την υπ’ αριθμ. E.M. 309/12-06-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στην επιχείρηση ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΑΒΕΕ με έδρα επί της οδού Αριστοτέλους 278, Αχαρναί σύμφωνα με το άρθρο 61§6Γ της με αρ. 91354 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017)για παράβαση του ιδίου άρθρου.