Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8172/28-9-2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €)στην επιχείρηση καφέ μπαρ ΣΕΜΠΟΥ ΛΟΥΚΙΑ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΙΚΕ,με έδρα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 76 στο Δάσος Χαϊδαρίου, διότι η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 16/9/2016 διαπίστωσε κατά τον έλεγχο:

α. Μη αναγραφή της ειδικότερη ονομασίας του είδους ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ και του όγκου της συσκευασίας σε ml, κατά παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4ε της Υπουργικής Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) που τιμωρείται με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου με διοικητικό πρόστιμο 500€.

β. Δεν διέθετε προς χρήση της πελατείας ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ και δεν ανέγραφε στους τιμοκαταλόγους την ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ», κατά παράβαση του άρθρου 96 παρ. 1,3 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) για τα οποία οι παραβάτες τιμωρούνται με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου με διοικητικό πρόστιμο 500€.