(Άρθρο 91 παρ4ζ της Α2-718-ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014)

Με την υπ’αρ. 8477/06-09-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Δυτικού τομέα επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500.00) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΣΗΜΩ Ν.ΚΟΠΑΝΑΚΗ» με έδρα επί της οδού ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 113, στην Αγία Βαρβάρα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήσανε ελεγκτές της υπηρεσίας μας στο ανωτέρω κατάστημα στις 29/09/2016 για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν επί του τιμοκαταλόγου η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που την συνθέτουν κατά παράβαση του Άρθρου 91 παρ4ζ της Υ.Α Α2-718/2014(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.