Με την αρ. πρωτ. 9279/04-01-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500€ (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 20/12/2017 στο υποκατάστημα που βρίσκεται στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου & Ιεράς Οδού 261 στο Αιγάλεω διαπιστώθηκε η πώληση τομάτας προέλευσης Μεσσηνίας χωρίς αναγραφή επί της πινακίδας πώλησης της ποικιλίας του είδους, κατά παράβαση του άρθρου 29§4 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 7§1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013).