Με την αρ. πρωτ. 976/18-5-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 4.000 € (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση MOHAMEDMOH. KHAMIS ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Σωκράτους 15, ΑΘΗΝΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 9-5-2018,  διαπιστώθηκε α) ότι πουλούσε προϊόν περασμένης διατηρησιμότητας (χωρίς ειδική σήμανση και τιμή αν και είχε παρέλθει και η προθεσμία που παρέχει ο Νόμος). Συγκεκριμένα βρέθηκαν στο ψυγείο με τα αναψυκτικά 15 συσκευασίες (φιάλη 500 ml) SPRITE με ημερομηνία λήξης 12-04-18, Lot 12Ζ1535GD κατά παράβαση του άρθρου 4 Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παραγρ. 2 των Καν. ΔΙΕΠΠΥ (ΥΑ 91354/17) που προβλέπει πρόστιμο 2.000€ και β) Έλλειψη ενδείξεων στα ελληνικά i) σε βούτυρο αγελάδας, μεταλλική συσκευασία 1kg ALHALOUB Cow Natural Samna και ii) Coconut Shellc harcoal forshisha, χάρτινη συσκευασία 1kg, προέλευση ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙΕΠΠΥ (ΥΑ 91354/17) που προβλέπει πρόστιμο 1.000€. Το ανωτέρω ποσό των 1.000€ βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 ορίζεται στο διπλάσιο, ήτοι στις 2.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση εντός τριετίας.