ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1248/18-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΒΕΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Κ. Κατάρα 10 – Αχαρνές,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας, την 11-06-2015 στο Σούπερ Μάρκετ – Σοφός Αθανάσιος επί της οδού Πραξιτέλους 3 – Αθήνα, βρέθηκε το προϊόν «ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΜΕΣΑΙΑ – PERIPITA» στη συσκευασία του οποίου το ονομαστικό βάρος αναγράφονταν σε εύρος τιμών και συγκεκριμένα «Καθαρό βάρος 230-260 γρ. g» Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 8 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 § 8 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.