Με την υπ’ αριθμ. 3593/ 12-04-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε», με έδρα επί της οδού Κρήτης 11 στη Νέα Πέραμο, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις  02/04/2018, στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού  Κέννεντυ 1 & Πύργου, εντός Κ.Α.Α. Β΄ Πτέρυγα Α.τ.Κ. 17-18 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα του προϊόντος «ΛΟΥΞ ΛΕΜΟΝΑΔΑ 330 ml» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, κατά παράβαση της παρ. 2Β του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).