Απολογισμός έργου διετίας

Κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εισφορά των Δήμων – μελών του Συνδέσμου.

«Για το έτος 2017 χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινή τιμή τα 44 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων έτους 2016 προς όφελος των εξυπηρετούμενων Δήμων μελών του ΕΔΣΝΑ, έναντι των 45 ευρώ που είχε χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή τιμή έως και το 2016», τονίστηκε, μεταξύ άλλων, στη σχετική εισήγηση. Να σημειωθεί ότι «η εκκαθάριση των δικαιωμάτων της χρέωσης ή επιστροφής κάθε Δήμου – μέλους, θα γίνει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017, αφού θα έχουν προσδιοριστεί τα πραγματικά μεταφερόμενα φορτία απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου για το συγκεκριμένο έτος σε συνάρτηση με το ετήσιο κόστος διαχείρισης του έτους αυτού», τονίστηκε επίσης στη σχετική εισήγηση.

Είχε προηγηθεί απόφαση καθορισμού του κόστους διαχείρισης του 2016 για τον ορισμό τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, στο ύψος των 43,77 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων, έναντι του ποσού των 45,20 ευρώ ανά τόνο του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι η τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ καθορίζεται από την 2527/2009 ΚΥΑ.

Κατόπιν από το προεδρείο του ΔΣ έγινε ενημέρωση – παρουσίαση  των ποσοτήτων απορριμμάτων ανά Δήμο ετών 2015 – 2016.

Τέλος, έγινε παρουσίαση των βασικών αξόνων του μέχρι σήμερα έργου του ΕΔΣΝΑ, αποτέλεσμα της συνεργασίας εργαζομένων και διοίκησης. Εδώ ο σχετικός σύνδεσμος: Απολογισμός έργου διετίας

Κατά την παρέμβασή της η Περιφερειάρχης Αττικής, υπογράμμισε το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα από τον ΕΔΣΝΑ, τόνισε ότι η Διοίκηση «έχει επιλέξει τις ανοικτές διαδικασίες με την αποστολή επιστολών προς όλους τους Δημάρχους της Αττικής». Η ίδια ανέφερε ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή της στις Βρυξέλλες με την αρμόδια Επίτροπο, επισήμανε ότι τα ΣΔΙΤ, «δεν καταργήθηκαν λόγω ιδεοληψίας αλλά γιατί δεν υπηρετούσαν ευρωπαϊκές και εθνικές επιταγές».