Στόχος  της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ είναι η αποκατάσταση των  περιοχών που για χρόνια έχουν επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά από την ταφή των απορριμμάτων.

Με βάση αυτή την κατεύθυνση, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε την μελέτη για τις «Εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής» που περιλαμβάνει την ανάπλαση έκτασης 250 στρεμμάτων (κυττάρων της Β Φάσης που έχουν κλείσει), βάσει  των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων και ενόψει του οριστικού κλεισίματος του ΧΥΤΑ Φυλής. Επιπλέον η μελέτη περιλαμβάνει  την περιμετρική δενδροφύτευση σε μήκος 6.500 μέτρων,  για λόγους οπτικής και ηχητικής απομόνωσης καθώς και το απαραίτητο αρδευτικό δίκτυο.

 Είναι ελάχιστη υποχρέωση του ΕΔΣΝΑ  να συμβάλει στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής που έχει επιβαρυνθεί από την πολυετή λειτουργία της εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα, θα φυτευτούν 10 δέντρα και 175 θάμνοι ανά στρέμμα, δηλαδή περίπου 2.500 δέντρα και 44.000 θάμνοι με δυνατότητα άρδευσής τους από την επεξεργασία των στραγγισμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις τιμές του αναθεωρημένου ΑΤΕΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ανέρχεται  σε 2.253.357,76 ευρώ.