Μετά από τη θετική γνωμοδότηση που αποφάσισε (με ευρεία πλειοψηφία) στις 10/11/16 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, η διαδικασία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου εισέρχεται στην τελική της φάση, στη βάση των όσων προβλέπει το άρθρο 35 του ν. 4042/2012, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί.
Έτσι, συγκεκριμένα, μετά από τη θετική γνωμοδότηση του ΠΕ.ΣΥ, η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου αυτή, στη βάση όλων των γνωμοδοτήσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, να συντάξει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ. Μετά από την υπογραφή της απόφασης από τους συναρμόδιους υπουργούς, κοινοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, που συνοδεύεται από την έγκριση της ΣΜΠΕ. Κατόπιν το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ εισάγεται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η τελική απόφαση του οποίου αποστέλλεται στα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος προκειμένου να εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ. Μετά από την έκδοσή του, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, που αποτυπώνει την οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη, με δημόσιο και αποκεντρωμένο χαρακτήρα, διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Ξεκινά έτσι η επόμενη, κρίσιμη φάση – εκείνη της εφαρμογής του Σχεδίου, καταρχήν μέσα από τη διασφάλιση της χρηματοδότησής του και παράλληλα μέσα από την ενεργοποίηση των Δήμων για τις δράσεις της Διαλογής στην Πηγή, της ανακύκλωσης, κ.α.