Ακολουθεί η παρουσίαση της κ. Ελένης Δημοπούλου, Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής, για το Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών Attica Film Office.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PDF 10,82 MB20/01/22 02:22:33