Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, θα πραγματοποιήσει έκτακτη ειδική συνεδρίαση στις 22-02-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (άρθρα 165, 166 του Ν. 3852/2010)». 
Η ανάγκη εκλογής νέου Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (άρθρο 9 Κανονισμού Λειτουργίας Π.Σ. Αττικής και άρθρο 167 του Ν. 3852/2010) προκύπτει κατεπειγόντως μετά την παραίτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Άννας – Θεοδώρας Παπαδημητρίου –Τσάτσου από το αξίωμα του Αντιπροέδρου και από τη θέση του Συμβούλου.