Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Ανασφαλτώσεις, αντιολισθηρές πλακοστρώσεις, κ.λ.π. οδών Δήμου Βύρωνα», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και έχει ως στόχο την  ασφάλεια των πολιτών, με την αποκατάσταση φθορών σε σειρά οδών του Δήμου Βύρωνα, οι οποίες έχουν προκληθεί κυρίως εξαιτίας εκτεταμένης χρήσης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται σημαντικές βλάβες του οδοστρώματος σε τμήματα που υπάρχει επίστρωση με αντιολισθηρές πλάκες, οι οποίες είτε έχουν ρηγματωθεί ή αποκολληθεί, καθώς επίσης και στον ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας που παρουσιάζει φθορές όπως λακκούβες ή και εκτεταμένες επιφανειακές ανωμαλίες από ερπυστικά φαινόμενα λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων. Το είδος των εργασιών και τα τμήματα οδών στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις περιγράφονται στη σχετική τεχνική περιγραφή του έργου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.