Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αποδοκιμάζει έντονα το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή», το οποίο με εντελώς αστήρικτα επιχειρήματα κι ανακρίβειες επιχειρεί να εμφανίσει ως δήθεν αδιαφανείς μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τον ΕΔΣΝΑ, για την προώθηση λύσεων στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, συνδέοντας τις ενέργειες αυτές με την έκδοση ΠΝΠ από την κυβέρνηση.

Η σύνδεση αυτή είναι απαράδεκτη και συκοφαντική για μια σειρά από λόγους.

Πρώτον, δεν αντιλαμβανόμαστε πως μπορεί να συνδέονται οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί με αντικείμενο την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  με τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής. Η δική μας ξεκάθαρη απάντηση είναι ότι δεν συνδέονται.

Δεύτερον, τι σχέση μπορούν να έχουν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και ο Υπουργός Εσωτερικών με τις αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ , που ελήφθησαν με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016) και χωρίς να γίνει καμία επίκληση σε αυτές τις ΠΝΠ; Η δική μας ξεκάθαρη απάντηση είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση.

Τρίτον, το δημοσίευμα μιλά ανακριβώς για συντετμημένη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά δημιουργία νέας χωματερής. Αυτό είναι ψευδέστατο. Η απόφαση του ΕΔΣΝΑ αφορά την κατασκευή ενός μικρού κυττάρου στο ΧΥΤΑ Φυλής, που θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων του λεκανοπεδίου για 5 – 6 μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και από την προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, υπό την προεδρεία της κας Δούρου, και μάλιστα δύο φορές. Διερωτόμαστε η εφημερίδα ΑΥΓΗ είχε και τότε επιδείξει την ίδια ευαισθησία ; Η είναι επιλεκτικά ευαίσθητη;

Τέταρτον, δεν είδαμε να είναι «ευαίσθητη» η εφημερίδα Αυγή τα προηγούμενα πέντε χρόνια , όταν η κομματικά προσκείμενη προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν εκτέλεσε, ούτε καν δημοπράτησε, έστω κι ένα έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Ούτε έχει προτείνει μια βιώσιμη λύση σε ένα πρόβλημα που απειλεί τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Οι πολίτες βαρέθηκαν την σκανδαλολογία , αυτό που ζητούν είναι λύσεις.

Πέμπτον, η διαδικασία που ακολούθησε ο ΕΔΣΝΑ είναι και νόμιμη και διαφανής. Είναι η διαδικασία που προβλέπεται ρητώς στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και μάλιστα, πριν την υπογραφή της σύμβασης,  ελέγχεται από τα αρμόδια εκ του Συντάγματος δικαστικά όργανα, όπως έγινε και στο παρελθόν. Και έχει κριθεί επανειλημμένως ότι η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας, αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν τις – κατά το συντάκτη του δημοσιεύματος – fasttrack διαδικασίες. Η διάθεση των αποβλήτων σε χώρο υγειονομικής ταφής, και όχι «χωματερή» που αναγράφει ο συντάκτης του δημοσιεύματος με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων, είναι μια νόμιμη μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων. Μια μέθοδος που δεν θα είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε, αν τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις. Και σίγουρα, είναι μια μέθοδος προτιμότερη από τη συσσώρευση των απορριμμάτων στους κάδους σε κάθε γειτονιά, στην οποία θα οδηγούμασταν αν δεν λαμβάναμε άμεσα μέτρα, εξαιτίας της απραξίας ετών.

Έκτον, ως προς την ανάθεση της σύμβασης για τη μελέτη του ΠΕΣΔΑ, προκαλεί εντύπωση η προχειρότητα του δημοσιεύματος και η έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων του αντικειμένου εκ μέρους του συντάκτη. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι για την ανάθεση της εν λόγω μελέτης δημοπρατήθηκε διεθνής διαγωνισμός. Άρα, η συσχέτιση με fasttrack διαδικασίες είναι άστοχη και ψευδής. Επιπλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4042/2012), αρμόδιος για τη σύνταξη της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ είναι ο ΕΔΣΝΑ. Η μελέτη αυτή, αφού ολοκληρωθεί, εισάγεται στο περιφερειακό συμβούλιο προς έγκριση. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφανθεί το περιφερειακό συμβούλιο είναι να ανατεθεί και εκπονηθεί η σχετική μελέτη. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, από την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, αφού είναι η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Εμείς ως Διοίκηση το νόμο εφαρμόζουμε και τίποτε άλλο. Αλλά εύλογα αναρωτιόμαστε, η εφημερίδα Αυγή ενοχλείται μόνον όταν η δική μας Διοίκηση εφαρμόζει το νόμο. Παλαιότερα γιατί δεν ενοχλείτο;

Σε περίοδο κρίσης, χρειάζονται συναινέσεις και συνεργασίες

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή την κρίσιμη περίοδο, που η Πατρίδα μας αλλά και ο πλανήτης όλος απειλείται από την υγειονομική κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας, απαιτείται η συνεργασία όλων μας για να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

Δεν μπορεί να έχει θέση στο δημόσιο διάλογο η στείρα αντιπολίτευση και η μικροκομματική αντιπαράθεση. Ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εκδίδονται από την κυβέρνηση για να διευκολύνουν τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης , όμως η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ανάγκη τις πράξεις αυτές για να πάρει αποφάσεις. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με εξαιρετικές διαδικασίες (κατά το συντάκτη της Αυγής fasttrack), με σκοπό την κάλυψη των επιτακτικότερων αναγκών των αναθετουσών αρχών. Σχετικώς έχει εκδοθεί η από 18.3.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάγκη λοιπόν προστασίας της δημόσιας υγείας σε τόσο κρίσιμες στιγμές, νομιμοποιεί την παρέκκλιση από τις συνήθεις διαδικασίες.

Θα υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία

Οι πολίτες της Αττικής έδωσαν στη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής μια ξεκάθαρη εντολή, να δώσει λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να προασπίσει τη δημόσια υγεία. Αυτή την εντολή θα τιμήσουμε, διασφαλίζοντας με κάθε νόμιμο τρόπο την ομαλή αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής.

Και ναι μεν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών η διαχείριση προβλέπεται να γίνει στο ΧΥΤΑ Φυλής, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο έχουμε δημόσια δεσμευθεί. Ενώ παράλληλα εκπονείται και υλοποιείται σχέδιο για την ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση σε κάθε γειτονιά της Αττικής.

Η δέσμευση μας είναι ξεκάθαρη. Στο σχέδιό μας δεν υπάρχει η ταφή των απορριμμάτων, η Φυλή θα πάψει να είναι χωματερή, θα πετύχουμε τους στόχους που θέτει η εθνική και εθνική νομοθεσία όσον αφορά την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.

Μακριά από μικροκομματικές αντιλήψεις, με ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες, με ευθύνη και σχέδιο, εργαζόμαστε συστηματικά για να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας. Έχοντας στο πλευρό μας, τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Αττικής.