Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα αναφορικά με την ανανέωση της σύμβασης για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας είναι απαραίτητες οι εξής παρατηρήσεις:

•    Πρόκειται για καθυστερημένο αναμάσημα αβάσιμων και ατεκμηρίωτων «στοιχείων» που δημοσιεύθηκαν προ μηνών σε έντυπο, τα οποία απαντήθηκαν σημείο προς σημείο.
•    Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής ενεργεί, και το αποδεικνύει καθημερινά, με μοναδικό της γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης. Το ίδιο πράττει και στην περίπτωση της ανανέωσης της σύμβασης για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
•    Η απόφαση ανανέωσης δεν έχει υπογραφεί από την Περιφερειάρχη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν Θεωρείται συναφθείσα.
•    Τα περί δυσμενών μετακινήσεων υπαλλήλων έχουν επιεικώς να κάνουν με τη σφαίρα της μυθιστορηματικής φαντασίας.
•    Η αλήθεια είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε, ως εκ του νόμου δικαιούται, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην υλοποίηση μίας δρομολογημένης εδώ και πολλούς μήνες, απόφασης για την αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), προκειμένου αυτή να επιτελέσει με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα το έργο ευθύνης της. Δηλαδή τη συντήρηση του βασικού οδικού δικτύου της Αττικής και των υποδομών του. Πρόκειται για μείζονος σημασίας θέμα που άπτεται της οδικής ασφάλειας των πολιτών.
•    Η οδική ασφάλεια των πολιτών είναι ένα υψίστης σπουδαιότητας θέμα για το οποίο η Περιφερειακή Αρχή δεν φείδεται προσπαθειών ούτε και πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε ετερογενή συμφέροντα που επιχειρούν, ποικιλοτρόπως, να εκβιάσουν και να επιβάλλουν καταστάσεις.