Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων, Κωνσταντίνος Καραγιάννης με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων», προϋπολογισμού 449.977,48 ευρώ με ΦΠΑ. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η σύνταξη της μελέτης αναμένεται να συμβάλει στην ορθολογική πολεοδόμηση και οργάνωση των χρήσεων γης και γενικότερα στην αναβάθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Γαλατά, του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των σχετικών εργασιών κτηματογράφησης και πολεοδόμησης για την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης και την επέκταση αυτού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των οικισμών Πόρου, Γαλατά και Μεθάνων της Επαρχίας Τροιζηνίας (ΦΕΚ 720/Δ΄/ 21.10.1991). 

Ειδικότερα, οι εργασίες για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:

  • Α΄ στάδιο: Συγκέντρωση κτηματογραφικών διαγραμμάτων, κτηματολογικών πινάκων, συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και λοιπών στοιχείων στην περιοχή μελέτης, ολοκλήρωση και υποβολή της μελέτης κτηματογράφησης.
  • Β΄ στάδιο: Πρόταση πολεοδομικού και ρυμοτομικού σχεδίου σε ψηφιακό κτηματολογικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/23-2-2000 (ΦΕΚ 329/Β΄2000), ανάρτηση μελέτης για υποβολή ενστάσεων, εκδίκαση των ενστάσεων και διορθώσεις.
  • Γ΄ στάδιο: Σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και τις υψομετρικές μελέτες των προβλεπόμενων οδών από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη επέκτασης.

Τέλος, την ανάθεση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης της μελέτης και την οριστική παραλαβή της αναλαμβάνει ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων.