Σήμερα, Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015, συνεδρίασε εκ νέου στην Περιφέρεια, η Έκτακτη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης με σκοπό το συντονισμό των υπηρεσιών που παραμένουν σε επαγρύπνηση καθώς και την ενημέρωση των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι συμπολίτες μας οφείλουν :

  • να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί,
  • να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εργασία (καύση ξερών χόρτων, κλαδιών, οξυγονοκολλήσεις, κ.α.) οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς,
  • σε περίπτωση πυρκαγιάς: να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία της πυρκαγιάς και το είδος βλάστησης που καίγεται
  • να απομακρύνονται έγκαιρα εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν στην καταστολή της πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια αλλά και για να μην παρεμποδίσουν το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι λόγω του υψηλού κινδύνου έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα σχετικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων στους εθνικούς δρυμούς και τα δάση της Αττικής.
Στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας – https://www.patt.gov.gr/2019/03/20/o-7/  – υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών έναντι δασικών πυρκαγιών.