Την πεποίθησή της ότι ο “Προϋπολογισμός του 2016 είναι αναπτυξιακός, κοινωνικός, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στα έργα υποδομής», διατύπωσε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου κατά τη σημερινή, 39η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου κατατέθηκαν προς συζήτηση και έγκριση το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2016, καθώς και ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το ίδιο οικονομικό έτος.

Η Περιφερειάρχης ανακοίνωσε επίσης τη σύσταση από την Περιφέρεια Αττικής “Ομάδας Εργασίας από ανθρώπους που ήξεραν αλλά και που έμαθαν, με στόχο να προταθούν 10 κρίσιμες αλλαγές στο Πρόγραμμα Καλλικράτης, προκειμένου να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών. Η Ομάδα Εργασίας θα έχει συγκεκριμένο και στενό χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του δύσκολου έργου των Περιφερειών, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Στην εισήγησή του, που ήταν ενιαία και για τα δύο θέματα (Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων και Προϋπολογισμός), ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμάνος υποστήριξε πως πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ανάπτυξης για την Περιφέρεια Αττικής.

«Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη με ταχείς ρυθμούς, άρα απαίτηση αποτελεσματικότητας, ανάπτυξη με αξιοπιστία και βιωσιμότητα, άρα απαίτηση πλήρους διαφάνειας και πρώτα απ’ όλα ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή εστίαση στη στρατηγική για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που συσσωρεύονται ιδιαίτερα στις πιο αδικημένες περιοχές της Αττικής και φυσικά με νέες θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας. Ο προηγούμενος χρόνος υπήρξε γόνιμος γιατί επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση πολλών κρίσιμων εσωτερικών λειτουργιών της Περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα και πλήρη διαφάνεια. Υπήρξε γόνιμος επίσης, γιατί προωθήθηκε μία εκτεταμένη συνεργασία με τους Δήμους και τους παραγωγικούς Φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε τη νέα χρονιά στο πιο κρίσιμο στάδιο: αυτό της υλοποίησης. Η υλοποίηση του προϋπολογισμού οφείλει να είναι μέλημα όλων μας. Αναλαμβάνουμε ως Διοίκηση την ευθύνη να συνθέσουμε όλες  τις προτάσεις που θα ακουστούν εδώ σήμερα», τόνισε ο Χρ. Καραμάνος.

Τα βασικότερα σημεία της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών:

•        Ο προϋπολογισμός δεν περιέχει τα κονδύλια της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής. «Διαφωνήσαμε ως Οικονομική Επιτροπή και ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με τη ρύθμιση την οποία προώθησε το ΥΠΕΣ να μεταφερθεί η μισθοδοσία από τον κρατικό προϋπολογισμό σε αυτόν των Περιφερειών»

•        Ως προς το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων, το σημαντικότερο που θα ήθελα να αναδείξω σε αυτή την παρουσίαση, είναι ότι αποτελεί μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση ύψους 924 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι διαρθρωμένο σε προγράμματα και αντιμετωπίζει στο μέτρο των δυνατοτήτων της Περιφέρειας, τις συσσωρευμένες και οξυμένες κοινωνικές ανάγκες

•        Ενδεικτικά μόνο, τρέχει ένα αντιπλημμυρικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 193 εκατ. ευρώ και βεβαίως σημαντικά ποσά δεκάδων εκατομμυρίων για κοινωνικές υποδομές, πολιτισμό, περιβάλλον και αστικές αναπλάσεις, αθλητισμό, δίκτυα αποχέτευσης κλπ.

•        Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων είναι οργανωμένο σε επιμέρους προγράμματα, το οποίο μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο άλλο σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο είναι το ΠΕΠ Αττικής, στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ.

•        Σημαντική είναι η πρόβλεψη, στον προϋπολογισμό, των 20 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας Αττικής. Προετοιμάζεται η αναγκαία επεξεργασία και η αναγκαία Μελέτη Σκοπιμότητας, αλλά αυτό που μπορώ τώρα να πω και να δεσμευτώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε να ιδρύσουμε μία πρότυπη εταιρία για Περιφέρειες και γενικά για την Αυτοδιοίκηση, μια Εταιρία που αναμένεται να λειτουργήσει με απόλυτη διαφάνεια και μεγάλη αποτελεσματικότητα

•        Σχετικά με το θέμα του διπλογραφικού: Το 2015, για πρώτη φορά στην ιστορία της Περιφέρειας Αττικής, βγήκαν αποτελέσματα με το διπλογραφικό σύστημα. Ολοκληρώθηκε  ήδη η πρώτη φάση, δηλαδή η επιτελική εγκατάσταση του συστήματος. Εξετάζεται από την 1/1/2016 η λειτουργία ενός αξιόπιστου νέου πληροφοριακού προγράμματος για το διπλογραφικό

•        Σχετικά με την παρακολούθηση είσπραξης των προστίμων: δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε όλο το Δημόσιο, πρόκειται για σοβαρότατη παθογένεια. Παρεμβαίνουμε και σε αυτό το ζήτημα, πρώτα για να οργανώσουμε την εσωτερική μας λειτουργία και να αποκτήσουμε ως Διοίκηση πλήρη εικόνα του τί πρόστιμα επιβάλλονται και εν συνεχεία παρεμβαίνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να δώσει εντολή στις εφορίες να μας ενημερώνουν με ακρίβεια για τις πληρωμές που γίνονται

•        Τις επόμενες ημέρες κατατίθεται η πρώτη φορολογική δήλωση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα πληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο 1.500.000 ευρώ. Έχουμε κινήσει όλες τις διαδικασίες ώστε να συγκροτηθεί το Ε9 της Περιφέρειας Αττικής.

•        Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται περίπου σε 370 εκατομμύρια, με το 90% εξ’ αυτών να είναι κατατεθειμένο σε προθεσμιακούς λογαριασμούς. Στην ΤτΕ έχουν κατατεθεί  211 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,16%, όταν οι εμπορικές τράπεζες θα έδιναν 0,94%.

•        Πραγματοποιήθηκαν ανανεώσεις συμβολαίων στα ακίνητα της Περιφέρειας και προκηρύξεις για ακόμα 8 ακίνητα όπου θα επιτρέπουν στο προσωπικό να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά του μέσα από νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις

•        Σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών. Ενδεικτικά, το 2015-2016 μεταφέρονται ήδη 18.200 παιδιά, όταν σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπονταν 11.000 μαθητές. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά σε σύγκριση με το 2013 τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα.