Για πληροφορίες  σχετικά με:  α) παρεχόμενες, από την Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.), υπηρεσίες β) προσωποποιημένη πληροφόρηση για την πορεία εξυπηρέτησης αιτήματος και γ) γενικού τύπου πληροφορίες σε θέματα αρμοδιότητας Π.Α. μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο «1512».

Ο τηλεφωνικός κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, ταχυδρομικές δ/νσεις) των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Τηλέφωνα Παρατάξεων XLS 27,50 KB06/12/21 01:11:54