Περιφερειάρχης Αττικής: Πατούλης Γεώργιος

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σας καλωσορίζω στη νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσα από αυτή, μπορείτε να δείτε ολο το έργο που επιτελείται για να πάμε μπροστά την Αττική μας, για να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και να δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε και μας αξίζει.

Χρηστικές πληροφορίες και καινοτόμες εφαρμογές που διευκολύνουν τη σχέση μας με τον πολίτη, πλούσιο πολιτιστικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, αλλά και αξιόπιστη πληροφόρηση για ό,τι συμβαίνει στην Περιφέρεια Αττικής, είναι διαθέσιμα σε κάθε επισκέπτη, μεσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.

Το ψηφιακό μέλλον είναι εδώ και η Περιφέρεια Αττικής μπαίνει στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Καλή πλοήγηση,

Γιώργος Πατούλης
Περιφερειάρχης Αττικής

Επικοινωνήστε μαζί μου
Βιογραφικό

  Banner για Green City
  Banner για Θέματα Πολιτικής Προστασίας
  Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
  ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

  Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 και την παρουσίαση έκθεσης για τα έτη 2021-2022 του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής Περιφέρειας Αττικής

  14 Μαρτίου, 2023

  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 185 του Ν. 3852/2010 ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 και την παρουσίαση έκθεσης για τα έτη 2021-2022 του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής

  Σύγκληση Σ.Ο.Π.Π. στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών για δράσεις αντιμετώπισης σεισμού

  10 Μαρτίου, 2023

  Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών συγκάλεσε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Λεωτσάκου, με σκοπό το βέλτιστο σχεδιασμό δράσεων αντιμετώπισης εκδήλωσης σεισμού σε επίπεδο

  Έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος «Καταπολέμησης κουνουπιών» προνυμφοκτονίας στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

  17 Μαρτίου, 2023

  Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γ. Πατούλη, πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη χρονιά έγκαιρη έναρξη της εφαρμογής επίγειων ψεκασμών προνυμφοκτονίας στο πλαίσιο του τριετούς Ολοκληρωμένου Προγράμματος «Καταπολέμησης Κουνουπιών 2021-2023» από την Περιφέρεια Αττικής με την

  Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την πραγματοποίηση άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

  02 Μαρτίου, 2023

  Ανακοινώνεται ότι την 2α Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (3ος όροφος, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741), διεξήχθη δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’

  Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων έτους 2023 ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

  17 Φεβρουαρίου, 2023

  Καθορίζουμε τις ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009

  Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025

  15 Φεβρουαρίου, 2023

  Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνέχεια της με αρ. 606198/19.07.2021 υποβολής προς έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει την Περιβαλλοντική Έγκριση του ΠΠΑ

  Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

  07 Φεβρουαρίου, 2023

  Ανακοινώνεται η πραγματοποίηση άσκησης δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

  07 Φεβρουαρίου, 2023

  Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι εκδόθηκε Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το

  Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ

  26 Απριλίου, 2023|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος,  προϋπολογισμού 14.382.750,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης

  Πρόσκληση για προμηθεια υλικών δειγματοληψιών φυτουγειονομικών ελέγχων

  7 Απριλίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων, για

  Δημόσιος Διαγωνισμός άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

  6 Απριλίου, 2023|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύβασης προμηθειών με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.072.040,00

  Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για 3 έτη

  31 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ. 106/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥΕ77Λ7-3Ψ0) την υπ’ αρ. πρωτ.:

  Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: “Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Δήμου Σπετσών”

  30 Μαρτίου, 2023|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ Ε2751,κωδικός 2017ΣΕ27510038 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 189.529.20 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις

  Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών (Β΄ τμήμα)»

  30 Μαρτίου, 2023|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Κατόπιν της υπ’ αριθ. 557/2023 απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση (της διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης, του προυπολογισμού, του τιμολογίου,της δημοσίευσης της διακήρυξης στην Ε.Ε. και στον Ελληνικό Τύπο, της μετάθεσης

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

  27 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΚΑΛΕΙ Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ.

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτή/τριας και εργοθεραπευτή/τριας για την κάλυψη των αναγκών του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ’ Αθήνας

  27 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής- Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτή/τριας και εργοθεραπευτή/τριας για την κάλυψη των αναγκών του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ’ Αθήνας,                

  Συντήρηση – Αντικατάσταση του συνόλου των ελαστικών συνθετικών ταπητών (ταρτάν), στεγανοποιήσεις ορόφων και αντικατάσταση τμημάτων περίφραξης Ο.Α.Κ.Α.

  24 Μαρτίου, 2023|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ο.Α.Κ.Α.», εκτιμώμενης αξίας 4.716.000,00 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διετές συμβόλαιο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του πληροφοριακού συστήματος της αίθουσας υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής

  23 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης,

  Πρόσκληση προμήθειας γραφικής ύλης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

  23 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθμ. 1/2023 Πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων

  Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων (Υποέργο 3) της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» (Κωδικός ΟΠΣ 5092235)

  23 Μαρτίου, 2023|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για τη μελέτη: «Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων (Υποέργο 3) της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας

  22 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010,

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτύπωση Χιλίων Καρτελών Δελτίων Δειγματοληψιών, για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

  22 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την εκτύπωση Χιλίων Καρτελών Δελτίων Δειγματοληψιών, για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για για την αποξήλωση παλαιάς κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση νέας για τις ανάγκες της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

  20 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την αποξήλωση παλαιάς κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση νέας (Split Unit, 18.000

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποξήλωση παλαιάς κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση νέας για τις ανάγκες της Π.Ε Πειραιώς και Νήσων

  20 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την αποξήλωση παλαιάς κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση νέας (Split Unit,

  Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής σε διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχου, χρονικής διάρκειας δύο ετών

  17 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26/2023 (Ε9287Λ7-04Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί Ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων

  Ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομής φωτισμού Δήμου Γαλατσίου με τεχνολογία φωτιστικών LED και εφαρμογή ΙΟΤ συστήματος διαχείρισης

  17 Μαρτίου, 2023|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια:"ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ",εκτιμώμενης αξίας 3.038.116,00 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα

  Δημόσιος Διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού»

  16 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής

  Διακήρυξη επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Ανατολικής Αττικής

  15 Μαρτίου, 2023|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) διακηρύττει την διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

  Προγραμματισμός 3ου κύκλου επίγειων εφαρμογών προνυμφοκτονίας 2023 σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων Περιφέρειας Αττικής – Εφαρμογή επίγειων υπολειμματικών ψεκασμών σε περιοχές του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων

  21 Μαρτίου, 2023|NEWSLETTER, Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών|

  Η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων και η Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής 2021-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, ανακοινώνουν ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 3ου κύκλου επίγειων

  Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των δραστηριοτήτων “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΩΝ” της επιχείρησης με την επωνυμία “UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.”

  21 Μαρτίου, 2023|Υπαγωγή σε ΠΠΔ Ανάπτυξης|

  Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των δραστηριοτήτων "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΩΝ" της επιχείρησης με την επωνυμία "UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" στην οδό Αβέρωφ 34Α του Δήμου Νέας Ιωνίας

  Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία : “ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

  21 Μαρτίου, 2023|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Βιλτανιώτη 36 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1286123 (ver. 1).

  Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία : “ICE UP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

  21 Μαρτίου, 2023|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "ICE UP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Αχαιών 16 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1212715 (ver. 1).

  Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία : “ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΙΚΕ”

  21 Μαρτίου, 2023|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΙΚΕ" επί της οδού Πεντέλης 110 στο Δήμο Αμαρουσίου με αριθμό 1192599 (ver. 3).

  Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “GOLDEN FASHION ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”

  21 Μαρτίου, 2023|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "GOLDEN FASHION ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" επί της οδού Τατοίου 27 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1169979 (ver. 1).

  Έκθεση ελέγχου στο πλυντήριο αυτοκινήτων με την επωνυμία «NS PREMIUM CARE O.E.»

  21 Μαρτίου, 2023|Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου|

  Οριστική έκθεση ελέγχου στο πλυντήριο αυτοκινήτων με την επωνυμία «NS PREMIUM CARE O.E.», που λειτουργεί επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».

  Έκθεση ελέγχου συνεργείου επισκευής και συντήρησης τροχών αυτοκινήτων του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΠΑΡΔΑ

  21 Μαρτίου, 2023|Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου|

  Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης τροχών αυτοκινήτων που διατηρεί ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΠΑΡΔΑΣ στην οδό Χαλεπά 46, στον Δήμο Αθηναίων

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξης “προμαγειρευμένο” και για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή προϊόντος

  21 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’αρ.1624, σχετ. 1704 /17-3-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο τρεισήμισι χιλιάδων ευρώ  (3.500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 4Α και την παράγραφο  4Γ του  άρθρου

  Έκδοση προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1Ε/2023

  21 Μαρτίου, 2023|Θέσεις Εργασίας Άλλων Φορέων|

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 9/16.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν.4912/2022 και το άρθρο 31 του

  Επιβολή προστίμου για παρέμβαση στη λειτουργία ταξιμέτρου

  21 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ.  1884/17-3-2023 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 5.000 € ( πέντε χιλιάδων ευρώ) στον  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΟ  οδηγό ΤΑΞΙ με ΑΔΤ-Π733742,  διότι βρέθηκε να έχει επέμβει

  Επιβολή προστίμου για παρέμβαση στη λειτουργία ταξιμέτρου

  21 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ.  2120/17-3-2023 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 5.000 € ( πέντε χιλιάδων ευρώ) στον  ΜΠΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  οδηγό ΤΑΞΙ με ΑΔΤ-ΑΗ624846,  διότι βρέθηκε να έχει επέμβει

  Επιβολή προστίμου για παρέμβαση στη λειτουργία ταξιμέτρου

  21 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ.  1688/20-3-2023 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 5.000 € ( πέντε χιλιάδων ευρώ) στον  ΚΟΡΩΝΗ ΘΩΜΑ  οδηγό ΤΑΞΙ με ΑΔΤ-ΑΚ230837,  διότι βρέθηκε να έχει επέμβει

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου

  21 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’ αρ. 332149/20-03-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ESPELHAR Ι.Κ.Ε» που εδρεύει επί της Ακτής Δηλαβέρη 11 στον Πειραιά για τους

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξης “κατεψυγμένο” σε προϊόν μεταβλητού βάρους και για μη διαχωρισμό προΪόντων περασμένης ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, ούτε για πώλησή τους σε χαμηλότερη τιμή

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’αρ.1516, σχετ. 1517 /16-3-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο εξήμισι χιλιάδες  ευρώ  (6.500,00  €) ,  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2  και την

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξης “κατεψυγμένο” στον τιμοκατάλογο

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’αρ. 1518/16-3-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.”  σε 

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξης “κατεψυγμένο” και για έλλειψη πινακίδας με τιμή πώλησης

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ'αρ. 1515σχετ.1628/16-3-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  "Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ." 

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξης τιμής

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’αρ. 1518/16-3-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.” σε

  Διεθνής τουριστική έκθεση 30th ARABIAN TRAVEL MARKET

  20 Μαρτίου, 2023|Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις|

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 30th ARABIAN TRAVEL MARKET (ATM) -Dubai”, 2023 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ https://www.wtm.com/atm/en-gb.html ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Από Δευτέρα 1 Μαΐου 2023 έως και Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 Ωράριο Λειτουργίας:

  Επιβολή προστίμου για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ. αρ. πρωτ. 1609/17-3-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 €  (πεντακόσια  ευρώ ) στην επιχείρηση  «KHAN MOUDUD του SHAH. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην   οδό Γερανίου 38,   στην 

  Επιβολή προστίμου για μεμονωμένη πώληση προϊόντος

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ. αρ. πρωτ. 1607/17-3-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 €  (χίλια  ευρώ ) στην επιχείρηση  «MOLLA MAMUN WAHED ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην Μενάνδρου 45  στην  Αθήνα, διότι

  Επιβολή προστίμου έλλειψη πινακίδας τιμής

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ. αρ. πρωτ. 1610/17-3-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια  ευρώ ) στην επιχείρηση "IQBAL MINI - MARKET UDDIN IQBAL" επί της οδού Μενάνδρου

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη τιμοκαταλόγων για καθήμενους και take away

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 1659/16-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «AWESOME FOODS ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» Λ. Μεσογείων 2-4 & Σινώπης Πύργος

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 1658/16-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «GABY ΖΕΚΙΟ ΦΕΡΟΥΖΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Λ. Μεσογείων 33-37, Αθήνα, διότι ύστερα

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη πινακίδων τιμών & έλλειψη τιμής σε προιόντα μεταβλητού βάρους

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 1601/17-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.» Υπ. ΚΟΡΑΗ 3, Αθήνα, διότι ύστερα

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’ αρ.  324567/17-03-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα στην Ακτή Θεμιστοκλέους 146-148 στον

  Επιβολή προστίμου για πετρέλαιο κίνησης μη κανονικό

  20 Μαρτίου, 2023|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Σύμφωνα με το υπ.αρ.1340/23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ(5.000 €), βάσει του άρθρου 1 παρ 8.1ιι της ΥΑ Δ19/Φ11οικ.130- 98/1156/25-6-2010(ΦΕΚ 1039/7-7-2010) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Ν.3054/2002(ΦΕΚ 230 Α) ΟΡΙΑ

  Έκδοση προκήρυξης 1Κ/2023 Α.Σ.Ε.Π.

  17 Μαρτίου, 2023|Θέσεις Εργασίας Άλλων Φορέων|

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 1Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/14.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής

  Banner για Εκδηλώσεις/ Ημερίδες

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ