Banner για Θέματα Πολιτικής Προστασίας
  Banner για Green City
  Image by Freepik
  Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
  ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

  Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών για την απόκτηση ή ανανέωση Π.Ε.Ι.

  12 Ιουλίου, 2024

  Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών για την απόκτηση ή ανανέωση Π.Ε.Ι., ενδιαφερόμενων με τόπο κατοικίας εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης (ΦΕΚ 4022/τ.Β’/10-07-2024).

  Προσωρινοί Πίνακες Εκλογέων των αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο από 01-01-2025 έως 31-12-2026

  04 Ιουλίου, 2024

  Προσωρινοί Πίνακες Εκλογέων των αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο από 01-01-2025 έως 31-12-2026 και διευκρινίσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

  Μέτρα αποφυγής εισαγωγής στη χώρα του κουνουπιού Aedes aegypti που μεταδίδει νοσήματα

  01 Ιουλίου, 2024

  Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροπικών νοσημάτων, η χώρα μας πρέπει να προβεί σε λήψη μέτρων για την ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ

  Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 475674/15-04-2024 απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής «Περί δυνατότητας εγγραφής ενδιαφερόμενων προς επιμόρφωση οδηγών, με διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-διαμονής εντός της Περιφέρειας Αττικής, σε οποιαδήποτε Σχολή Π.Ε.Ι., η οποία βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής»

  28 Ιουνίου, 2024

  Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε την αριθ. 475674/15-04-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία εφεξής έχει ως ακολούθως:  i) Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών, ο ενδιαφερόμενος ή ο

  Κενές θέσεις Φαρμακείων Α’ Εξαμήνου 2024

  28 Ιουνίου, 2024

  Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Κενές θέσεις Φαρμακείων σε Δήμους/Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής που έχουν προκύψει έως 31-05-2024 και αναρτώνται έως 30-06-2024. Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας και προτεραιότητας για την Ε.Ε., Bactrocera dorsalis

  27 Ιουνίου, 2024

  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως πρόσφατα διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera drosalis σε περιοχή του Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Η παρουσία του επιβεβαιώθηκε σε συνέχεια

  Ανακοίνωση των Πινάκων Κατάταξης και του Πίνακα Απορριπτέων των Τομεαρχών Δακοκτονίας της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024

  26 Ιουνίου, 2024

  Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Κατάταξης των Τομεαρχών Δακοκτονίας της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ: 6Φ0Ψ7Λ7-ΕΣ6)  καθώς και ο ανωνυμοποιημένος Πίνακας Απορριπτέων αναρτήθηκαν στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Πίνακας Ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λ. Συγγρού

  Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή νομοθεσίας που αφορά τη διακίνηση των αυγών

  12 Ιουνίου, 2024

  Στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή (ΕΚ 1308/2013, ΕΚ 589/2008) και Εθνική (Υ.Α. 1618/162339/22-6-2021, Υ.Α. 540/61279//8-3-2022) νομοθεσία καθορίζεται μια σειρά αναγκαίων μέτρων για την ορθή και σύννομη διακίνηση των αυγών, σε όλη την αλυσίδα αγοράς και διάθεσής τους,

  Συντήρηση αντλιοστασίων υπογείων διαβάσεων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. (εργολαβία Ι)

  28 Αυγούστου, 2024|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, προϋπολογισμού 806.451,61 € (πλέον ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης

  ΣΗΜ-2/24: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής

  26 Αυγούστου, 2024|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος,  προϋπολογισμού 3.129.047,00 € (πλέον ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης

  Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Αναδιάταξη προβλητών και αποκατάσταση προστασίας ποδός προβλητών 3 έως 9 λιμένος Ραφήνας”

  19 Αυγούστου, 2024|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για έργο: «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 3 ΕΩΣ 9 ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’

  Πρόσκληση για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2024-2025

  29 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ με ΑΔΑΜ: 24 PROC015161746 για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος  2024-2025. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

  Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας για το έτος 2024

  27 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη τη με αρ. 921/2024 (ΑΔΑ: ΨΗ647Λ7-19Ψ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης όρων, και την υπ’ αριθ. 10/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει

  Πρόσκληση για τη μεταφορά μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το μάθημα της κολύμβησης Α’ τριμήνου 2024-2025

  26 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024-2025 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού

  Πρόσκληση για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-2025

  26 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ  για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της

  Πρόσκληση για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε Δυτικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2024-2025

  26 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς

  Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά για το σχολικό έτος 2024-2025

  25 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποστολής της υπ’ αριθμ. 4/2024 Πρόσκλησης έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων

  Πρόσκληση για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για την κάλυψη των υπαλλήλων της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών Π.Α.

  24 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, τα υπ’ αρ. πρωτ. 767176/26-06-2024 και  837196/10-07-24 έγγραφα από τη

  Πρόσκληση για την επισκευή του υπ’ αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-8325 υπηρεσιακού φορτηγού οχήματος της Περιφέρειας Αττικής

  24 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, το υπ’ αρ. πρωτ. 830796/09-07-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  Πρόσκληση για την επισκευή του υπ’ αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9600 υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος της Περιφέρειας Αττικής

  24 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021,.τα υπ’ αρ. πρωτ. 755849/21-06-2024 & 829709/09-07-2024 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικών

  Πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση 9 κλειδαριών ασφαλείας στις εσωτερικές πόρτες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ Πειραιά & Νήσων

  24 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά

  Πρόσκληση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2024-2025

  23 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων

  Πρόσκληση για την αγορά και τοποθέτηση 24 κλιματιστικών μηχανημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν στη παιδική κατασκήνωση στην Στεφάνη Βοιωτίας, της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας

  22 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά

  Πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-2025

  22 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

  Πρόσκληση ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-2025

  22 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών,  προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της

  Πρόσκληση ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-2025

  22 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ.2/2024 Πρόσκλησης ,έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων

  Δημοπράτηση έργου: “Αγωγοί ομβρίων σε οδούς περιοχής Άνω Γλυφάδας”

  19 Ιουλίου, 2024|Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων|

  Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «Αγωγοί ομβρίων σε οδούς περιοχής  Άνω Γλυφάδας», εκτιμώμενης αξίας 2.983.870,97 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

  Πρόσκληση για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων και των κοινών υπηρεσιών τους

  19 Ιουλίου, 2024|Διακηρύξεις/Προσκλήσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE

  12ος Κύκλος περιφοράς εφαρμογών του προγράμματος αντιμετώπισης κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2024

  19 Ιουλίου, 2024|Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών|

  Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη συντονισμού και υλοποίησης του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κι αντιμετώπισης των κουνουπιών κατά το έτος 2024, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών

  Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής για αύριο Σάββατο 20-07-2024

  19 Ιουλίου, 2024|NEWSLETTER, Ενημερωνόμαστε και Προστατευόμαστε|

  Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 20-07-2024 (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 19-07-2024  η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.Κατηγορία

  8ος Κύκλος εφαρμογών για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για το έτος 2024

  19 Ιουλίου, 2024|NEWSLETTER, Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών|

  Στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης και αντιμετώπισης των κουνουπιών σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Πειραιά και Περάματος της Π.Ε. Πειραιά, σας ενημερώνουμε ότι ο 8ος κύκλος εφαρμογών θα διενεργηθεί την Τρίτη 23 Ιουλίου

  Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΜΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”

  19 Ιουλίου, 2024|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "ΕΜΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" επί της οδού Ηρακλέους 194, στον Δήμο Καλλιθέας. Αριθμός Γνωστοποίησης: 1364034/18-07-2024. 

  Παύση διαδικασίας ελέγχου στο Εργαστήριο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων με την επωνυμία «ΦΛΕΣΣΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

  18 Ιουλίου, 2024|Δηλώσεις συμμόρφωσης|

  Παύση διαδικασίας ελέγχου μετά την προσκόμιση στοιχείων αναφορικά με το Εργαστήριο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων με την επωνυμία «ΦΛΕΣΣΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», το οποίο βρίσκεται στο 7ο χλμ Αθηνών – Λαμίας (Γέφυρα Βρυούλων) στη Ν. Φιλαδέλφεια.

  Έγγραφο σχετικά με συμμόρφωση της εταιρείας στην εταιρεία «Ιωάννη Γ. Καλλέργη ΕΠΕ»

  18 Ιουλίου, 2024|Δηλώσεις συμμόρφωσης|

  Έγγραφο σχετικά με συμμόρφωση της εταιρείας στην εταιρεία «Ιωάννη Γ. Καλλέργη ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στο 43ο χλμ της ΝΕΟΑΚ στα Μέγαρα Αττικής.

  Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε περιοχές της Περιφέρεια Αττικής για αύριο Παρασκευή 19-07-2024

  18 Ιουλίου, 2024|Ενημερωνόμαστε και Προστατευόμαστε|

  Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή 19-07-2024 (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη 18-07-2024  η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.Κατηγορία

  Παύση διαδικασίας ελέγχου στο Πλυντήριο – Λιπαντήριο αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας “ALI AFTAB”

  18 Ιουλίου, 2024|Δηλώσεις συμμόρφωσης|

  Σχετικά με διενέργεια ελέγχου στο Πλυντήριο – Λιπαντήριο αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας “ALI AFTAB”, επί της οδού Ζακύνθου 30 στον Πειραιά – Ολοκλήρωση εργασιών συμμόρφωσης- Παύση διαδικασίας ελέγχου.

  Παύση διαδικασίας ελέγχου σε λιπαντήριο αυτοκινήτων, επί της οδού Γέμελου, στη Νίκαια

  18 Ιουλίου, 2024|Δηλώσεις συμμόρφωσης|

  Σχετικά με διενέργεια ελέγχου στο λιπαντήριο αυτοκινήτων, επί της οδού Γέμελου 210, στη Νίκαια – Ολοκλήρωση εργασιών συμμόρφωσης- Παύση διαδικασίας ελέγχου.

  Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας «SE MIA PROPERTIES MEΠΕ»

  18 Ιουλίου, 2024|Δηλώσεις συμμόρφωσης|

  «Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας «SE MIA PROPERTIES MEΠΕ» για την ιδιοκτησία επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 25 στη Βούλα, για παραγωγή υψηλών επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.

  Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου που ενέχει θέση Οριστικής, στη Τεχνική Εταιρία Κατασκευών “ΛΟΓΙΑΛΤΥ”

  18 Ιουλίου, 2024|Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου|

  Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου που ενέχει θέση Οριστικής, στη Τεχνική Εταιρία Κατασκευών “ΛΟΓΙΑΛΤΥ”, για την οικοδομή επί της οδού Ξενοφώντος 39 στη Βούλα, σε συνέχεια καταγγελίας πολίτη περί παραγωγής υψηλών επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία των

  Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΕΓΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

  18 Ιουλίου, 2024|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "ΜΕΓΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" επί της οδού Πλαπούτα 18, στον Δήμο Αλίμου. Αριθμός Γνωστοποίησης: 1360285(ver.3)/17-07-2024. 

  Κενώσεις θέσεων 17-07-24

  17 Ιουλίου, 2024|Θέσεις Ιατρικού Προσωπικού|

  AΡΕΤΑΙΕΙΟΓυναικολογία από 15-07-24(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΩΡΛ από 09-07-24 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣΓυναικολογία από 09-07-24 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

  Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε περιοχές της Περιφέρεια Αττικής για αύριο Πέμπτη 18-07-2024

  17 Ιουλίου, 2024|Ενημερωνόμαστε και Προστατευόμαστε|

  Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 18-07-2024 (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε σήμερα Τετάρτη 17-07-2024  η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.Κατηγορία

  Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”

  17 Ιουλίου, 2024|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." επί της οδού Λευκάδος 1, στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. Αριθμός Γνωστοποίησης: 1191324(ver.3)/17-07-2024. 

  Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Π. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΟΕ”

  17 Ιουλίου, 2024|Γνωστοποιήσεις Ανάπτυξης|

  Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία "Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Π. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΟΕ" επί της οδού Βέρρα 22, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Αριθμός Γνωστοποίησης: 1181360(ver.2)/17-07-2024. 

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη πινακίδας τιμής

  19 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 3840/18-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 1000€ στην επιχείρηση «G.K.KIOSK Ε.Ε. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της  Λ. Δεκελείας 9 στην  Χαλκηδόνα διότι ύστερα από

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη πινακίδας τιμής

  19 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 3839/18-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 1000€ στην επιχείρηση "ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ », επί της Λ. Δεκελείας 36 στην Χαλκηδόνα, διότι ύστερα από έλεγχο

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη τιμοκαταλόγου

  19 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 3921/19-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 70, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

  19 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 3922/19-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΥΜΗΤΤΟΥ 50, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, διότι ύστερα από

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη μηχανισμού POS

  19 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 4078/19-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «VITRINE ALL DAY LOUNGE MAR ΜΟΝ ΙΚΕ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» Βύρωνος

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη μηχανισμού POS

  19 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 2656/19-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000€ (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «RAHMAN MOSTAFIZUR ΛΙΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΑΠΟΜ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡ. ΤΗΛΕΦ. ΕΞΥΠΗΡ. ΚΟΙΝΟΥ» M. ΚΟΡΑΚΑ

  Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής Π.Ε. Δυτικής Αττικής

  17 Ιουλίου, 2024|Γενικές Ανακοινώσεις|

  Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την αντικατάσταση του Τακτικού Μέλους της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή

  Διενέργεια κλήρωσης για αντικατάσταση μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών της Π.Ε. Πειραιά

  17 Ιουλίου, 2024|Γενικές Ανακοινώσεις|

  Η Περιφέρεια Αττικής ,Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά – Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί κλήρωση  για την αντικατάσταση της Προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου  και μελών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων

  Περίληψη αίτησης χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (ανανέωση) στην ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΗΣ- ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ Ο.Ε.

  17 Ιουλίου, 2024|ΑΔΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ|

  Με την αρ. πρωτ. 3179/12-07-2024 αίτηση της ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΗΣ- ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ Ο.Ε. με έδρα επί της Λ.Αλίμου 91, στον Δήμο Ελληνικού- Αργύρουπολης, Δ.Ε.Αργυρούπολης και ΑΦΜ: 999446446, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών,

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

  17 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’ αρ. 863873/16-07-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με έδρα στις Σπέτσες, για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

  17 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 3953/17-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «CUPIDO ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΔΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ» ΠΛ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 6, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, διότι ύστερα από

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ανηρτημένου τιμοκαταλόγου για προιόντα πακέτο & έλλειψη Δελτίου Παραπόνων

  17 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 3841/17-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «DOMUS CATERING ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» Κανάρη 8 & Δεκελείας 41, Ν.

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη πινακίδας τιμής

  16 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 3799/12-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 2Ε παρ. 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. στην επιχείρηση ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

  16 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’ αρ. 860770/15-07-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «MIMIS FOOD TASTY ΕΕ» με έδρα επί της οδού Δ. Γούναρη 2 στον

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξης “κατεψυγμένο” σε σφολιάτες

  16 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ' αρ. 3770/12-7-2024  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του άρθρου 2  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων 

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ένδειξης “κατεψυγμένο” σε σφολιάτες

  16 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ' αρ. 3768/12-7-2024  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του άρθρου 2  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων 

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

  16 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την αρ. πρωτ. 3872/12-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση Ν. ΓΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 82,

  Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου

  15 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’ αρ. 855060/15-07-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) στην επιχείρηση «Ε7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με δ.τ. «E7 UPPER VIEW» που εδρεύει επί της

  Επιβολή προστίμου για μη αναγραφή της ένδειξης «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο

  15 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’ αρ. 853511/11-07-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «FRANKLIN COFFEE HOUSE ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΚΕ» με έδρα επί της οδού Δ. Γούναρη 8

  Επιβολή προστίμου για μη αναγραφή της ένδειξης «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο

  15 Ιουλίου, 2024|Διοικητικά Πρόστιμα|

  Με την υπ’ αρ. 853463/11-07-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΚΑΡΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΑΝΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με έδρα επί της οδού Δ. Γούναρη 4-6 στον

  Banner για Εκδηλώσεις/ Ημερίδες

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  Περισσότερα

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  Περισσότερα