Περιλήψεις Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2020:

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 PDF 352,46 KB18/08/21 10:43:48
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 PDF 296,94 KB18/08/21 10:43:48
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 PDF 289,15 KB18/08/21 10:43:48
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 PDF 292,47 KB18/08/21 10:43:49
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 PDF 337,34 KB18/08/21 10:43:49
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020  PDF 349,79 KB18/08/21 10:43:49