GR | EN

GR | EN

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

About jdran

This author has not yet filled in any details.
So far jdran has created 1699 blog entries.
18 04, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας σακιδίων για τη Δ/νση υγειονομικού ελέγχου και Περ.Υγιεινής Πε Πειραιά και Νήσων

2024-04-12T10:54:57+03:0018 Απριλίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη  18-04-2024 και ώρα 13.00 μ.μ. και  σύμφωνα

17 04, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ταχογράφους και ανυψωτικά μηχανήματα

2024-04-11T10:01:19+03:0017 Απριλίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ. 118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021,την υπ’ αρ. 364/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ2ΝΤ7Λ7-Λ7Ξ ), την υπ’ αριθμ. πρωτ. 361728/20-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΠΖΣ7Λ7-ΣΓΝ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α1646 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 185414/12-02-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κίνησης Οχημάτων)

12 04, 2024

Πρακτικές εξετάσεις τεχνικών καύσης υγρών και αεερίων καυσίμων Τρίτη 23-04-2024

2024-04-12T12:18:31+03:0012 Απριλίου, 2024|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Αρχιτεχνίτη και Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης του Π.Δ. 114/2012, ανακοινώνει ότι, το Πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί στις 23-04-2024, ημέρα Τρίτη, στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250,

12 04, 2024

Σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Λώλου με τους υπεύθυνους Αθλητισμού του Δυτικού Τομέα Αθηνών

2024-04-12T10:45:14+03:0012 Απριλίου, 2024|

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Βασίλης Λώλος πραγματοποίησε σύσκεψη με τους Αντιδημάρχους Αθλητισμού των επτά (7) δήμων του Δυτικού Τομέα. «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις προτάσεις σας και θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που θα μας βοηθήσει να κάνουμε βήματα μπροστά. Ο περιφερειάρχης μας κ. Νίκος Χαρδαλιάς έχει σε υψηλή προτεραιότητα

11 04, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων και ειδών γραφικής ύλης

2024-04-01T14:20:55+03:0011 Απριλίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την προμήθεια Αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα, κλπ) και ειδών Γραφικής Ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Εκπ/σης και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για τα έτη 2024, 2025

11 04, 2024

Επιβολή Προστίμου για μη Αποδοχή Πληρωμών με Κάρτα (POS)

2024-04-11T12:09:37+03:0011 Απριλίου, 2024|

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/11-04-2024 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) στην επιχείρηση με την επωνυμία «SCHLEGEL FERENC» και έδρα επί της οδού Ολ. Διαδόχου Κων/νου, ΣΠΑΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5§1 της Υ.Α. με αρ. 119899/23 «Ρυθμίσεις για την αποδοχή

11 04, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου για τον εφοδιασμό ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους & αντλητικού πυρόσβεσης Π.Ε Πειραιά & Νήσων

2024-04-02T12:03:36+03:0011 Απριλίου, 2024|

Η Περιφέρεια Αττικής –  Δ/νση οικονομικών Π.Ε. Πειραιά καλει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων  που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη  11-04-2024 και ώρα 13.00 μ.μ.  και

11 04, 2024

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Βασίλη Λώλου στο 1ο Ειδικό Σχολείο Περιστερίου

2024-04-11T11:09:24+03:0011 Απριλίου, 2024|

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Βασίλης Λώλος επισκέφθηκε το 1ο Ειδικό Σχολείο Περιστερίου για την υποδοχή  των παιδιών  των Ειδικού Σχολείου της  Νταμπρόοβα Γκόρνιτσα από την Πολωνία στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus». Στο καλωσόρισμα του ο Βασίλης Λώλος απευθυνόμενος σε μαθητές, γονείς και δασκάλους είπε τα εξής: «Είναι μεγάλη μου χαρά και

11 04, 2024

1ος κύκλος εφαρμογών διαχείρισης κουνουπιών σε περιοχές αρμοδιότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το 2024

2024-04-11T15:29:55+03:0011 Απριλίου, 2024|

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα εργασιών για τη διαχείριση των κουνουπιών που θα γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Δευτέρα 15-04-2024, την Τρίτη 16-04-2023 και την Τετάρτη 17-04-2024 και παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των δημοτών σας.

11 04, 2024

Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

2024-04-11T09:55:33+03:0011 Απριλίου, 2024|

Με την υπ’ αρ. 463034/10-04-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» με έδρα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 18, στην Αίγινα, για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας

11 04, 2024

Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στον τιμοκατάλογο

2024-04-11T09:54:35+03:0011 Απριλίου, 2024|

Με την υπ’ αρ. 463047/10-04-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΠΟΙΚΑ ΝΤΗΜΗΤΡΟΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 17, στην Αίγινα, για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις

10 04, 2024

Οριστική Έκθεση Ελέγχου αναφορικά με απόθεση στερεών αποβλήτων σε περιφραγμένο χώρο με οικία, φερόμενης ιδιοκτησίας του Κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου

2024-04-10T14:55:47+03:0010 Απριλίου, 2024|

Οριστική Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια του υπ. αρ. 888930/18-7-2023 εγγράφου (αρ. 11210/17-7-2023 του Δήμου Κρωπίας) αναφορικά με απόθεση στερεών αποβλήτων σε περιφραγμένο χώρο με οικία, φερόμενης ιδιοκτησίας του Κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου, επί της οδού Χίου 4 & Πελλήνης στην ΔΕ Καρελλά του Δήμου Κρωπίας. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

10 04, 2024

1ος κύκλος επίγειων εφαρμογών προνυμφοκτονίας 2024 & 1ου κύκλου προνυμφοκτονίας από αέρος με χρήση ελικοπτέρου, σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων

2024-04-11T15:31:00+03:0010 Απριλίου, 2024|

Προγραμματισμός 1ου κύκλου επίγειων εφαρμογών προνυμφοκτονίας 2024 & 1ης προνυμφοκτονίας από αέρος με χρήση ελικοπτέρου, σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κουνουπιών

10 04, 2024

Οριστική έκθεση ελέγχου αναφορικά με την λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ, φερόμενης διαχείρισης της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2024-04-10T14:49:20+03:0010 Απριλίου, 2024|

Οριστική έκθεση ελέγχου, αναφορικά με την λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ, φερόμενης διαχείρισης της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπεργολάβου της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, επί των οδών Λαϊκών Αγώνων και Λεύκτρων, στον Δήμο Αχαρνών.Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και Δήλωση Συμμόρφωσης. (Κ4/332)

10 04, 2024

Οριστική έκθεση ελέγχου σε οικόπεδο στην ΔΕ Αυλώνος με φερόμενο ιδιοκτήτη του χώρου την ΑΓΡΟΤΣΙΚ Α.Ε.

2024-04-10T14:47:00+03:0010 Απριλίου, 2024|

Οριστική έκθεση ελέγχου, αναφορικά με απόρριψη ΑΕΚΚ, σε οικόπεδο ευρισκόμενο, στην ΔΕ,Αυλώνος με φερόμενο ιδιοκτήτη του χώρου την ΑΓΡΟΤΣΙΚ Α.Ε.

10 04, 2024

1η Επίγεια εφαρμογή ψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών

2024-04-12T15:05:46+03:0010 Απριλίου, 2024|

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών σε περιοχές εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών για τα έτη 2024-2026» και αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, προγραμματίστηκε εφαρμογή ψεκασμού από εδάφους, την Παρασκευή 12-04-2024 και ώρα έναρξης 07:00 π.μ. στις περιοχές των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού

10 04, 2024

Υποβολή ενεργειών συμμόρφωσης για την δραστηριότητα ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΤΩΝ

2024-04-10T14:39:00+03:0010 Απριλίου, 2024|

Υποβολή Ενεργειών Συμμόρφωσης για την δραστηριότητα ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΤΩΝ που λειτουργεί σε εγκατάσταση επί της οδού Λυκοβρύσεως 17 στην Μεταμόρφωση Αττικής.

10 04, 2024

Οριστική έκθεση ελέγχου στο φανοποιείο αυτοκινήτων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ»

2024-04-10T14:36:42+03:0010 Απριλίου, 2024|

Οριστική Έκθεση Ελέγχου, κατόπιν μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο φανοποιείο αυτοκινήτων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ» που λειτουργεί επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου 88 & Γκιώνας 1 στην Ηλιούπολη.

10 04, 2024

Πράξη βεβαίωσης παράβασης με εισήγηση επιβολής προστίμου και πλάνο διορθωτικών ενεργειών στο πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Σπύρου Τέλιου

2024-04-10T14:34:23+03:0010 Απριλίου, 2024|

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.Αφορά το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Σπύρου Τέλιου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Οδεμησίου 8 στον Δήμο Καισαριανής.

10 04, 2024

Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην πτηνοτροφική μονάδα της Ιεροθέας Μήτσου

2024-04-10T14:31:50+03:0010 Απριλίου, 2024|

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην πτηνοτροφική μονάδα της Ιεροθέας Μήτσου η οποία βρίσκεται στη θέση Τούτουλη του Δήμου Μεγάρων.

Go to Top