GR | EN

GR | EN

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

About jdran

This author has not yet filled in any details.
So far jdran has created 890 blog entries.
7 04, 2023

Πρόσκληση για προμηθεια υλικών δειγματοληψιών φυτουγειονομικών ελέγχων

2023-03-21T10:50:04+02:007 Απριλίου, 2023|

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων, για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες/επισκοπήσεις στο πλαίσιο φυτοϋγειονομικών ελέγχων.Κριτήριο ανάθεσης

7 04, 2023

3ος Κύκλος εφαρμογών, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, στην Π. Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

2023-04-07T13:49:47+03:007 Απριλίου, 2023|

Ανακοινώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του τρίτου (3ου) κύκλου του έργου, προνυμφοκτονία κουνουπιών από 10-04-2023 μέχρι και 13-04-2023 και παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των δημοτών σας

7 04, 2023

Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου

2023-04-07T09:45:09+03:007 Απριλίου, 2023|

Με την υπ’ αρ. 423167/06-04-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΕΚΑΤΟΝ ΟΧΤΩ & ΣΙΑ ΕΕ» που εδρεύει επί της οδού Καραΐσκου 108 στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις

7 04, 2023

Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου

2023-04-07T09:44:33+03:007 Απριλίου, 2023|

Με την υπ’ αρ. 422938/06-041-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ» με έδρα επί των οδών Μπουμπουλίνας 35 & Καραΐσκου στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις

7 04, 2023

Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου

2023-04-07T09:44:06+03:007 Απριλίου, 2023|

Με την υπ’ αρ. 422923/08-04-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που εδρεύει επί της οδού Καραΐσκου 131 στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους:Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 30/03/2023 στην ανωτέρω

7 04, 2023

Επιβολή διοικητικού προστίμου για μη διάθεση Φύλλων Διαμαρτυρίας

2023-04-07T09:43:13+03:007 Απριλίου, 2023|

Με τη με αριθ. πρωτ. 1404/05-4-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) στην εταιρεία «Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ Ε.Ε.», για παράβαση του άρθρου 76§1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17). Σε

6 04, 2023

Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Πειραιά

2023-04-06T13:33:49+03:006 Απριλίου, 2023|

Η Περιφέρεια Αττικής , Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά – Τμήμα Προμηθειών , διενεργεί κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής (αρ.359/2023 με ΑΔΑ:ΨΜΖ57Λ7-ΡΟΕ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής) αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας

6 04, 2023

Ανακοίνωσης πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

2023-04-06T12:03:04+03:006 Απριλίου, 2023|

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτωειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4504/2017, ως ισχύουν, των άρθρων 9 και 10 του ν. 2026/1992 (Α ́ 43), σε συνδυασμό με το άρθρο

6 04, 2023

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων ΚΥΑ 45231/17 για μη ύπαρξη μηχανήματος POS

2023-04-06T10:11:01+03:006 Απριλίου, 2023|

Σύμφωνα με το υπ.αρ.1607/31-03-23 έγγραφο, το τμήμα Εμπορίου ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ(1.500 €), βάσει του άρθρου 4 Παρ.1 της ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ 1445/τ.Β’/20-4-2017) «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α’ 240)» στην επιχείρηση «SOCIAL CORPORATION M.IKE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 157 ΚΑΛΛΙΘΕΑ» διότι

6 04, 2023

Επιβολή προστίμου για έλλειψη πινακίδας τιμής

2023-04-06T10:09:18+03:006 Απριλίου, 2023|

Με την αρ. πρωτ. 2040/03-04-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «VINSTORES IKE ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» Αθηνάς 12, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 23-03-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε γυναικεία ρούχα εντός του

4 04, 2023

Πρόγραμμα για την διαχείριση κουνουπιών στα φρεάτια αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

2023-04-04T11:36:56+03:004 Απριλίου, 2023|

Στο πλαίσιο εφαρμογής της (4) σχετικής, αναφορικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στα φρεάτια αρμοδιότητας, της Π.Ε. Πειραιά, σας ενημερώνουμε ότι ο 1ος κύκλος εφαρμογών φρεατίων θα διενεργηθεί την Παρασκευή 07 Απριλίου και την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των δημοτών σας.

4 04, 2023

3ος Κύκλος καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιώς

2023-04-04T11:32:42+03:004 Απριλίου, 2023|

Στο πλαίσιο εφαρμογής της (4) σχετικής, αναφορικά με το πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών σε περιοχές των Δήμων Πειραιά, Περάματος & Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, της Π.Ε. Πειραιά, σας ενημερώνουμε ότι ο 3ος κύκλος εφαρμογών θα διενεργηθεί την Τρίτη 04 Απριλίου 2023 και την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των δημοτών σας.

3 04, 2023

Τροποποίηση διακήρυξης: Συντήρηση – Αντικατάσταση του συνόλου των ελαστικών συνθετικών ταπητών (ταρτάν), στεγανοποιήσεις ορόφων και αντικατάσταση τμημάτων περίφραξης Ο.Α.Κ.Α.

2023-03-23T13:22:18+02:003 Απριλίου, 2023|

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 694/2023  Απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 19184  για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

3 04, 2023

Τροποποίηση Διακήρυξης: “Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

2023-04-25T13:01:03+03:003 Απριλίου, 2023|

  Κατόπιν της υπ’ αριθ. 693/2023 Απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196196  για τη δημοπράτηση της μελέτης  με τίτλο «Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων

3 04, 2023

Δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών (Β΄ τμήμα)”

2023-04-25T11:31:31+03:003 Απριλίου, 2023|

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 691/2023   Απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193279,1 για την  δημοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)», με αναπλήρωση του χρονικού διαστήματος  των εννέα

3 04, 2023

Επιβολή προστίμου για έλλειψη POS

2023-04-03T11:50:53+03:003 Απριλίου, 2023|

Με την αρ. πρωτ. 1737/31-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση MUHAMMAD YOUNIS MUBARIK, ΕΜΠ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 54, ΑΘΗΝΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 09-03-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής κάρτας ή πληρωμής με κάρτα (POS)

3 04, 2023

Επιβολή προστίμου για έλλειψη μηχανισμού αποδοχής κάρτας (POS)

2023-04-03T11:19:35+03:003 Απριλίου, 2023|

 Με την υπ. αρ. πρωτ. 1681/3-4-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης   Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1500 €  (χίλια πεντακόσια  ευρώ ) στην επιχείρηση «RHAMAN MOSTAFIZUR ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ», στην   οδού Μιχ. Κόρακα 2, Αθήνα, Α διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 10/3/2023  διαπίστωσε έλλειψη έλλειψη μηχανισμού αποδοχής κάρτας ή

3 04, 2023

Οριστική έκθεση ελέγχου μετά την κατάθεση στοιχείων συμμόρφωσης για το υποκατάστημα της εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

2023-04-03T11:17:44+03:003 Απριλίου, 2023|

Οριστική έκθεση ελέγχου μετά την κατάθεση στοιχείων συμμόρφωσης για το υποκατάστημα της εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που λειτουργεί επί της οδού 25ης Μαρτίου 26 στην Καλλιθέα.

3 04, 2023

Επιβολή προστίμου για ληγμένα

2023-04-03T10:05:01+03:003 Απριλίου, 2023|

Με την αρ. πρωτ. 1926/31-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση επιχείρηση «ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΙΚΕ» Φαραντάτων 58 Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 21-03-2023, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση  «απάκι χοιρινό» (τεμάχια 3) ενώ

Go to Top