GR | EN

GR | EN

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών

About knikas

This author has not yet filled in any details.
So far knikas has created 139 blog entries.
17 11, 2022

Επιβολή προστίμου για πώληση έτοιμου κομμένου εκ των προτέρων κιμά

2022-11-17T11:18:35+02:0017 Νοεμβρίου, 2022|

Με την υπ’ αρ. 1160682/15-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων  (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΝΙΚΑΙΑ ΜΕΑΤ Ε.Ε.» με έδρα στην οδό Ελλησπόντου 3 στην Νίκαια, για τους παρακάτω λόγους:Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις

16 11, 2022

Περίληψη άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2022-11-16T10:56:15+02:0016 Νοεμβρίου, 2022|

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3303/11.10.2022 αίτηση η QUALITY OIL E.E. , με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Ανοίξεως 33, Χαϊδάρι και ΑΦΜ: 801013081, Δ.Ο.Υ:  ΑΙΓΑΛΕΩ, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την ανανέωση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών χώρων.Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει

15 11, 2022

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον Αντώνιο Κρεούζη

2022-11-15T13:44:55+02:0015 Νοεμβρίου, 2022|

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον Αντώνιο Κρεούζη, με έδρα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 174, στην Δ.Ε. Ελευσίνας, στον Δήμο Ελευσίνας.

15 11, 2022

Θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας στις 24-11-2022

2022-11-15T11:01:46+02:0015 Νοεμβρίου, 2022|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών  θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

15 11, 2022

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στην Ετήσια Συνέλευση της ΠΕΔΑ

2022-11-15T10:52:30+02:0015 Νοεμβρίου, 2022|

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στην Ετήσια Συνέλευση της ΠΕΔΑ Γ. Πατούλης: « Το επιτελικό κράτος «κλειδί» για να είμαστε πιο χρήσιμοι στους πολίτες» Την ανάγκη να προχωρήσουν με γρηγορότερα βήματα οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις προς την αποκέντρωση του κράτους προς όφελος των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, χαιρετίζοντας την Ετήσια

14 11, 2022

ΚΔΗΦ «Η Παμμακάριστος»: 8η Τροποποίηση Ανοικτής Πρόσκλησης της Πράξης με MIS 5002641

2022-11-14T12:39:22+02:0014 Νοεμβρίου, 2022|

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002641), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  άτομα που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές

14 11, 2022

Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

2022-11-14T12:25:35+02:0014 Νοεμβρίου, 2022|

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, ωρομίσθιους καθηγητές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 24-11-2022.

14 11, 2022

Πρακτικές εξετάσεις υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου στις 24-11-2022

2022-11-14T12:07:28+02:0014 Νοεμβρίου, 2022|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 24-11- 2022 και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στην επιχείρηση Ανδρέας

14 11, 2022

Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα

2022-11-14T11:58:26+02:0014 Νοεμβρίου, 2022|

Με την αρ. πρωτ. 6279/11-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «NAZMUL HAQUE ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» Σωκράτους 37, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 03-11-2022, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε τις απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα στα

14 11, 2022

Πρόσκληση για ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

2022-11-14T11:34:53+02:0014 Νοεμβρίου, 2022|

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/02/2022 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ.Α’/5-11-2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». Σύμφωνα με

14 11, 2022

Πρακτικές εξετάσεις υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου στις 22-11-2022

2022-11-14T11:16:27+02:0014 Νοεμβρίου, 2022|

Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 09:00 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στις εγκαταστάσεις της επιχείρηση εταιρεία

14 11, 2022

Η Αττική ξανά στην κορυφή των World Travel Awards – Η Περιφέρεια Αττικής κατακτά την 1η θέση στον κόσμο ως κορυφαίος προορισμός αειφόρου τουρισμού του κόσμου για το 2022

2022-11-14T10:44:02+02:0014 Νοεμβρίου, 2022|

Η Αττική ξανά στην κορυφή των World Travel Awards Η Περιφέρεια Αττικής κατακτά την 1η θέση στον κόσμο ως κορυφαίος προορισμός αειφόρου τουρισμού του κόσμου για το 2022 Γ. Πατούλης: « Η Αττική πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη»Μια ακόμη σημαντική πρωτιά για τη μητροπολιτική Περιφέρεια της χώρας μας. H Περιφέρεια Αττικής πρωταγωνίστησε ως «World's Leading

11 11, 2022

Επιβολή διοικητικού προστίμου για απαίτηση είσπραξης υψηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο σημείο πώλησης προϊόντος.

2022-11-11T11:40:41+02:0011 Νοεμβρίου, 2022|

Με την με αριθ. 4834/11-11-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην εταιρεία «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ.

11 11, 2022

Αίτηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της VOINEAG GEORGETA

2022-11-11T11:37:34+02:0011 Νοεμβρίου, 2022|

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3199/4-10-2022 αίτηση του η VOINEAG GEORGETA με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54 - ΑΙΓΑΛΕΩ και ΑΦΜ: 138348166, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών την χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανική).Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην

11 11, 2022

Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών

2022-10-14T11:26:06+03:0011 Νοεμβρίου, 2022|

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια του θέματος, προϋπολογισμού 1.327.430,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 13%.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), στον διαγωνισμό με α.α. 173854Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

10 11, 2022

Έναρξη πιλοτικού προγράμματος οδικής ασφάλειας στα σχολεία της Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών

2022-11-14T13:13:42+02:0010 Νοεμβρίου, 2022|

Σήμερα ξεκίνησε δυναμικά στη Δυτική Αθήνα από το 2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» και την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Στη δράση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών,

10 11, 2022

Επιβολή προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου

2022-11-10T09:41:08+02:0010 Νοεμβρίου, 2022|

Με την υπ’ αρ. 1129278/9-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΛΩΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα στην Αίγινα για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 2-11-2022 στο

9 11, 2022

Πρόσκληση για τη μεταφορά εξοπλισμού και αρχείου Διευθύνσεων αρμοδιότητας της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

2022-11-02T14:01:39+02:009 Νοεμβρίου, 2022|

Η Περιφέρεια Αττικής διεύθυνση οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών καλεί τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 9/11/2022,  για τη

8 11, 2022

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ΤΣΙΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

2022-11-08T14:04:38+02:008 Νοεμβρίου, 2022|

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Λιανικής) στην ΤΣΙΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ με έδρα επί της οδού ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

Go to Top