GR | EN

GR | EN

Περιφέρεια Αττικής

About magia

ΔΕΨΕ τηλ. 2132065843
9 02, 2022

Υπηρεσίες συμβούλου στη ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. διάρκειας 2 ετών

2022-01-10T12:44:47+02:009 Φεβρουαρίου, 2022|

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, προϋπολογισμού 1.612.903,22 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

2 02, 2022

Ολοκλήρωση αποχευτευτικού δικτύου οικισμού του Δήμου Ύδρας

2022-01-12T13:06:10+02:002 Φεβρουαρίου, 2022|

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ Ε2751, κωδικοί 2021ΣΕ27510005 και 2021ΣΕ27510006ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.450.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

28 01, 2022

Διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2022-01-21T12:52:29+02:0028 Ιανουαρίου, 2022|

Την Παρασκευή 28/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 60 του Ν. 4821/2021 και δυνάμει της με αρ. 55/2022 (ΑΔΑ: 62Τ97Λ7-10Η) απόφασης

27 01, 2022

Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τα έτη 2021-2023

2021-12-29T14:37:38+02:0027 Ιανουαρίου, 2022|

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της προμήθειας του θέματος, προϋπολογισμού 422.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό με α.α. 149451 4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27/01/2022 και

26 01, 2022

Διαπραγμάτευση για δύο νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

2022-01-21T13:08:20+02:0026 Ιανουαρίου, 2022|

Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δύο  νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.  Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα

25 01, 2022

Αγορά τροφοδοτικού και σκληρών δίσκων Δικτυακού Μέσου Αποθήκευσης-NAS για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Π.Α.

2022-01-19T16:08:41+02:0025 Ιανουαρίου, 2022|

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την “Αγορά τροφοδοτικού και σκληρών δίσκων Δικτυακού Μέσου Αποθήκευσης-NAS για τις

24 01, 2022

Αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων ADR 1ης περιόδου έτους 2022 Π.Ε. Πειραιά

2022-01-24T16:37:56+02:0024 Ιανουαρίου, 2022|

Αναβολή των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που είχαν προγραμματιστεί σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, για την Τρίτη 25/01/2022, λόγω κακοκαιρίας.

24 01, 2022

Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής

2022-01-14T14:31:52+02:0024 Ιανουαρίου, 2022|

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

24 01, 2022

Πρόσκληση για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών «ALIMENTARIA» 04-07 Απριλίου 2022

2022-01-24T14:17:35+02:0024 Ιανουαρίου, 2022|

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «ALIMENTARIA» που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από 4-7 Απριλίου 2022 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.Η έκθεση οργανώνεται κάθε δύο χρόνια, από το 1976, στο εκθεσιακό κέντρο

21 01, 2022

Σύγκληση έκτακτου Σ.Ο.Π.Π. στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας

2022-01-21T17:01:04+02:0021 Ιανουαρίου, 2022|

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γ. Πατούλη και οδηγίες του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος, κ. Β. Κόκκαλη,  πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δυτικού Τομέα Αθηνών υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Λεωτσάκου, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα των υπηρεσιών και τον έγκαιρο συντονισμό δράσεων

21 01, 2022

Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α’ Περιόδου 2022 ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2022-01-21T15:23:43+02:0021 Ιανουαρίου, 2022|

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Α Περιόδου 2022, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 9( (Τετάρτη) & 10 (Πέμπτη) Μαρτίου

21 01, 2022

Προγραμματισμός εξετάσεων ADR έτους 2022 ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2022-01-21T15:17:26+02:0021 Ιανουαρίου, 2022|

Προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), έτους 2022 ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

21 01, 2022

Προγραμματισμός εξετάσεων ADR έτους 2022 ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

2022-01-21T15:10:48+02:0021 Ιανουαρίου, 2022|

Προγραμματισμός εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR ) 1ης-2ης-3ης-4ης-5ης και 6ης εξεταστικής περιόδου έτους 2022 ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών.

21 01, 2022

Εξετάσεις Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στις 3, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2022

2022-01-21T12:48:34+02:0021 Ιανουαρίου, 2022|

Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Πέμπτη 3-2-2022 και ώρα 10.00 π.μ., Τρίτη 8-2-2022 και ώρα 09.00 π.μ., & Τετάρτη 9-2-2022 και ώρα 09.00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους για την απόκτηση επαγγελματικής

21 01, 2022

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκου, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον

2022-01-21T12:39:48+02:0021 Ιανουαρίου, 2022|

Στο πλαίσιο κοινωνικής ευαισθητοποίησης και προσβασιμότητας για όλους, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκος, επισκέφτηκε το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον για θέματα εξυγίανσής του. Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑ και Διοικητής του ΚΑΤ, κ. Ι. Ηλιόπουλος, ο Αναπληρωτής Διοικητής του ΕΚΑ και Αντιπρόεδρος

20 01, 2022

Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από 10 έως 14 Ιανουαρίου 2022

2022-01-20T14:35:08+02:0020 Ιανουαρίου, 2022|

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 10 έως 14 Ιανουαρίου 2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ εργασίες καθαρισμού σε τμήματα του ρέματος του Δήμου Σαρωνικού ως εξής:ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 493814.347 και Ψ: 4190161.052 έως Χ: 494156.454 και Ψ: 4187866.184Παράλληλα, σε ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκονται εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Αχαρνών και

20 01, 2022

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών σχετικών με διαγωνιστικές διαδικασίες έτους 2022 για τις ανάγκες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

2022-01-20T14:19:26+02:0020 Ιανουαρίου, 2022|

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 26/01/2022, ώρα 11:30 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στον 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συγκρότηση επιτροπών σχετικών με διαγωνιστικές διαδικασίες για το 2022, οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός

20 01, 2022

Περίληψη αίτησης για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

2022-01-20T13:15:30+02:0020 Ιανουαρίου, 2022|

Με την υπ' αρ. πρωτ. 522/19-01-2022 αίτηση, ο ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,  με έδρα στη διεύθυνση επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου αρ. 43 στο Δήμο Περάματος και με ΑΦΜ 059716217, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, τη χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

19 01, 2022

Διαγωνισμός για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022

2021-12-23T18:18:21+02:0019 Ιανουαρίου, 2022|

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την με αρ. 2841/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΝΓ7Λ7-Υ8Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκρισης όρων)και την υπ’ αρ. 17/2021 Διακήρυξη, προκηρύσσει «Ηλεκτρονικό, Ανοικτό ,άνω των ορίων διαγωνισμό για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής

Go to Top