GR | EN

GR | EN

Προγράμματα Κατάρτισης ΚΕΚ Πειραιά

About magia

ΔΕΨΕ τηλ. 2132065843
9 12, 2022

Επιβολή προστίμου για υπέρβαση τιμής

2022-12-09T13:00:20+02:009 Δεκεμβρίου, 2022|

Με την υπ’ αρ. 1316243/08-12-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) στην επιχείρηση «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» με έδρα επί της Λεωφ. Σπάτων 81, στον Γέρακα, για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της

8 12, 2022

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας

2022-11-16T15:35:41+02:008 Δεκεμβρίου, 2022|

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας”, εκτιμώμενης αξίας  2.016.129,03 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος:

7 12, 2022

Διαπραγμάτευση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών στα κολυμβητήρια

2022-12-02T15:15:49+02:007 Δεκεμβρίου, 2022|

Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη, 07-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για  τις υπηρεσίες  μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για

6 12, 2022

Με χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής και ΕΣΠΑ η μελέτη ανέγερσης του 1ου-2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας

2022-12-06T16:46:15+02:006 Δεκεμβρίου, 2022|

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους μεριμνούμε για υποδομές παιδείας στην περιοχή μας» Υπεγράφη η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης του 1ου-2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στο οικόπεδο Μελεδήμα στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. από τον Δήμαρχο Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου, την Διοίκηση της ΚΤΥΠ και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Το θέμα

6 12, 2022

Ενημέρωση σχετικά με παράταση ισχύος Κ.Υ.Α αναφορικά με έκτακτα μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας ( για το διάστημα 05.12.2022-12.12.2022) των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (ΦΕK 6135 /Β ΄/02-12-2022)

2022-12-06T15:06:49+02:006 Δεκεμβρίου, 2022|

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 69439/02-12-2022 ( ΦΕΚ  6135/ Β ΄/02-12-2022 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: « Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου

5 12, 2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού Ανεύρεσης Νεοελληνικού Θεατρικού Έργου

2022-12-09T13:05:51+02:005 Δεκεμβρίου, 2022|

H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το περιοδικό Αθηνόραμα προκηρύσσει διαγωνισμό Ανεύρεσης Νεοελληνικού Θεατρικού Έργου.  ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χάρης Ρώμας (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Αττικής – χωρίς δικαίωμα ψήφου) Λεωνίδας Προυσαλίδης (συγγραφέας/σκηνοθέτης) Άκης Δήμου (συγγραφέας/καθηγητής δραματολογίας) Μαρία Κρύου (δημοσιογράφος/ κριτικός θεάτρου του περιοδικού Αθηνοράματος) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η συγγραφή ενός

5 12, 2022

Πρόσκληση για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών Εκπαίδευσης Πειραιά

2022-11-29T14:36:41+02:005 Δεκεμβρίου, 2022|

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 05-12-2022 και ώρα 10.00 π.μ. και σύμφωνα

5 12, 2022

Πρόσκληση για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024 και 2024-2025

2022-11-25T14:09:27+02:005 Δεκεμβρίου, 2022|

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της

5 12, 2022

Περίληψη αίτησης χορήγησης αδείας εμφιάλωσης υγραερίων της  εταιρείας GS GAS A.E.B.E.Y.

2022-12-05T13:18:06+02:005 Δεκεμβρίου, 2022|

Με την υπ' αρ. πρωτ.  3783 / 24 – 11 – 2022  αίτησή  της  η  εταιρεία  GS  GAS  A.E.B.E.Y.   με   διεύθυνση  άσκησης  δραστηριότητας στην  θέση «Βλύχα» ή «Τζούμπα Ρόκκα»  της  Δημοτικής  Ενότητας  Μάνδρας,   με   ΑΦΜ  800502604,  αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών  Ανάπτυξης   της  Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, Αττικής,  την χορήγηση  αδείας   ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 

5 12, 2022

Ευρεία άσκηση Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΔΑ 2022» από την Περιφέρεια Αττικής για την Δυτική Αττική

2022-12-05T11:52:31+02:005 Δεκεμβρίου, 2022|

Γ. Πατούλης: «Τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας» Λ. Κοσμόπουλος: «Συνεργαζόμαστε με τους φορείς τις περιοχής μας με σχέδιο και προγραμματισμό στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας»  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΔΑ 2022» για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

4 12, 2022

Πρόσκληση ΔΣΑ Γραφικής Ύλης υπηρεσιών ΠΕΒΤΑ και Πανελλαδικών 2023

2022-11-30T13:17:33+02:004 Δεκεμβρίου, 2022|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στο πλαίσιο της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ)  για τις ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα, των Δ/νσεων  Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης, του 

2 12, 2022

Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

2022-11-25T15:11:23+02:002 Δεκεμβρίου, 2022|

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού: Σχετική Ανακοίνωση. Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας» Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.017.385,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. CPV Περιγραφή 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη

2 12, 2022

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

2022-11-21T14:30:56+02:002 Δεκεμβρίου, 2022|

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των

1 12, 2022

Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής

2022-11-23T16:09:19+02:001 Δεκεμβρίου, 2022|

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές , για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς

1 12, 2022

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και των ΚΕΔΑΣΥ

2022-11-21T14:25:33+02:001 Δεκεμβρίου, 2022|

Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας

30 11, 2022

Διαπραγμάτευση για την ανάθεση πενήντα 58 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2022-11-28T14:47:24+02:0030 Νοεμβρίου, 2022|

Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 30-11-2022 και ώρα 09:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση πενήντα οκτώ (58) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολ. έτος 2022-2023, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις

29 11, 2022

Επιβολή προστίμου για διάθεση προϊόντος ελάχιστης διατηρησιμότητας

2022-11-29T13:51:04+02:0029 Νοεμβρίου, 2022|

Με την υπ’αρ.  6496/24-11-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ  (4.000,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 7Ε του άρθρου 13 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2,  το

29 11, 2022

Διαπραγμάτευση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

2022-11-24T13:22:55+02:0029 Νοεμβρίου, 2022|

Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα

28 11, 2022

Εξετάσεις Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013, Δεκεμβρίου 2022

2022-11-28T14:52:20+02:0028 Νοεμβρίου, 2022|

Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Δευτέρα 05-12-2022 και ώρα 09.00 π.μ., Παρασκευή 09-12-2022 και ώρα 09.00 π.μ., Δευτέρα 12-12-2022 και ώρα 09.00 π.μ., Τετάρτη 14-12-2022 και ώρα 10.00 π.μ. και Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 10.00 π.μ., θα

Go to Top