GR | EN

GR | EN

Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρικής - Αλιείας

13 12, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με «Διακοπή αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης»

2022-12-13T14:30:35+02:0013 Δεκεμβρίου, 2022|

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε τo υπ’ αριθ. 278/377939/12.12.2022  (Α∆Α: ΩΧ1Μ4653ΠΓ-ΛΟ4) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τo οποίo αφορά στη Διακοπή αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης. Επισημαίνουμε ότι κατόπιν τούτου, διακόπτεται η διενέργεια αλιείας Τόννου (BFT) και οι αλιευτικές δραστηριότητες καθώς και η διαδικασία εκφόρτωσης θα πρέπει να έχουν

25 11, 2022

Διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr την περίοδο των Χριστουγέννων

2022-11-25T13:40:30+02:0025 Νοεμβρίου, 2022|

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 12079/357958/25-11-2022 εγγράφου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ επισημαίνεται ότι, η διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr για διακοσμητικούς σκοπούς την περίοδο των Χριστουγέννων όσον αφορά την απαίτηση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου διακρίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Φυτά (κλαδιά, κομμένα δέντρα, ριζωμένα) ύψους άνω

22 11, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με τη διακήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση και απομάκρυνση αυθαίρετων εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας

2022-11-22T10:10:47+02:0022 Νοεμβρίου, 2022|

Στη θέση Στενό Αγίου Γεωργίου, Δήμου Σαλαμίνας, ΠΕ Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ’ αρ. 120798/21.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ1ΣΟΡ1Κ-0ΗΠ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο αφορά στην κήρυξη άγονου του 1ου πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού και ορισμό ημερομηνίας διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, με το σύστημα των προφορικών προσφορών μέχρι αναδείξεως του

8 11, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με «τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2022 Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την εκποίηση και απομάκρυνση αυθαίρετων εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας στη θέση: Στενό Αγίου Γεωργίου, Δήμου Σαλαμίνας, ΠΕ Νήσων Περιφέρειας Αττικής»

2022-11-22T10:04:34+02:008 Νοεμβρίου, 2022|

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 117032/08.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΓΟΟΡ1Κ-ΩΦΨ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο αφορά στην προκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το σύστημα των προφορικών προσφορών μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων

13 10, 2022

Οδηγίες προς τις επιχειρήσεις ελαιουργείων για την ποιότητα ελαιολάδου

2022-10-13T11:47:22+03:0013 Οκτωβρίου, 2022|

Ενόψει την νέας ελαιοκομικής περιόδου σας εφιστούμε την προσοχή για την παραγωγή ελαιολάδου καλής ποιότητας: Οι χώροι των ελαιουργείων, ως χώροι παραγωγής τροφίμων οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και την τήρηση τους από τους εισερχόμενους ελαιοπαραγωγούς. Ο χώρος να είναι καθαρός και τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι σε καλή κατάσταση

13 10, 2022

Οδηγίες προς τους παραγωγούς για την ποιότητα ελαιολάδου

2022-10-13T11:38:29+03:0013 Οκτωβρίου, 2022|

Ενόψει την νέας ελαιοκομικής περιόδου σας εφιστούμε την προσοχή για την παραγωγή ελαιολάδου καλής ποιότητας: Κατά την χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να τηρούνται οι χρόνοι συγκομιδής σύμφωνα με τις οδηγίες για να μην υπάρχουν υπολείμματα στο λάδι Οι ελιές πρέπει να συλλέγονται όταν δεν έχουν ωριμάσει πλήρως, όταν το μαύρο χρώμα της επιφάνειας του καρπού δεν

30 09, 2022

Περάτωση Προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων για το έτος 2022

2022-09-30T13:44:06+03:0030 Σεπτεμβρίου, 2022|

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νήσων ανακοινώνει ότι περατώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί του Προγράμματος Δακοκτονίας που εφαρμόστηκαν στην περιοχή της Τροιζηνίας.Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του εντόμου, οι παραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος λαμβάνοντας υπόψη τους την υπολειμματικότητα του εντομοκτόνου που θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να

13 07, 2022

Καθορισμός των τελών για τους επίσημούς ελέγχους και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία

2022-07-13T12:43:17+03:0013 Ιουλίου, 2022|

Με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ 5579/158054/20-06-2022 (ΦΕΚ Β ́3114) με θέμα: «Καθορισμός των τελών για τους επισήμους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L095), που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη

11 07, 2022

Έναρξη ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, έτους 2022

2022-07-11T11:53:04+03:0011 Ιουλίου, 2022|

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων σας ανακοινώνει ότι τη Τρίτη 12/07/2022 θα ξεκινήσουν δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, στις περιοχές: ΔΑΡΙΖΑ-ΤΣΕΛΕΒΙΝΙΑ-ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ-ΤΣΑΡΚΙ-ΒΛΑΧΕΙΚΑ-ΤΡΟΙΝΗΝΑ-ΚΑΡΑΤΖΑ-ΑΝΩ   ΦΑΝΑΡΙ-ΔΡΥΟΠΗ -  ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ -ΣΚΑΠΕΤΙ-ΜΠΕΛΕΣΙ-ΛΥΚΟΠΑΡΤΙ Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Δακοκτονίας 2022. Παρακαλούνται οι παραγωγοί να ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία που θα ψεκαστούν

27 05, 2022

Παράταση έως 27 Μαΐου 2022 για την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης Ερυθρού Τόννου (BFT)

2022-05-27T13:06:56+03:0027 Μαΐου, 2022|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με «Παράταση έως 27 Μαΐου 2022 για την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης Ερυθρού Τόννου (BFT)», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1570/142821/26.05.2022 (ΑΔΑ: 69Ο64653ΠΓ-ΔΥ4) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 1570/142821/26.05.2022 (ΑΔΑ: 69Ο64653ΠΓ-ΔΥ4) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο αφορά στην

25 05, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με «Διακοπή αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης»

2022-05-25T12:31:40+03:0025 Μαΐου, 2022|

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε τo υπ’ αριθ. 1501/139600/24.05.2022 – (Α∆Α: Ω5ΒΚ4653ΠΓ-3Κ8) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τo οποίo αφορά στο όριο εξάντλησης της Εθνικής Ποσόστωσης Ερυθρού Τόννου.Επισημαίνουμε ότι κατόπιν τούτου, διακόπτεται η διενέργεια αλιείας Τόννου (BFT) και οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη

13 05, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με την αρ. 1273/117793/5-5-2022 (ΦΕΚ Β΄2308/11-5-2022) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp»

2022-05-13T12:08:09+03:0013 Μαΐου, 2022|

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1273/117793/5-5-2022 (ΦΕΚ Β΄2308/11-5-2022) (ΑΔΑ Ω5ΝΔ4653ΠΓΤΚΠ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp. Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο μετά από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής της διοικητικής πράξης καθορισμού και κατηγοριοποίησης των περιοχών

8 04, 2022

Ενημέρωση ιδιοκτητών σκύλων και γατών σχετικά με την ηλεκτρονική σήμανση

2022-04-08T12:27:11+03:008 Απριλίου, 2022|

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών ότι η ηλεκτρονική σήμανση των μικρών μας φίλων:Είναι ελάχιστα παρεμβατική για το ζώο και βοηθά καθοριστικά στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης αλλά και συνολικά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.Δεν έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία (ούτε

15 12, 2021

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του ΠΔ 37/2021 (ΦΕΚ τ.Α94/10-6-2021)

2021-12-15T10:32:44+02:0015 Δεκεμβρίου, 2021|

Με αφορμή την έκδοση του Π.Δ. 37/2021 (ΦΕΚ τ.Α94/10–6–2021) επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία αυτού όπως περιγράφονται παρακάτω:Διαδικασία εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών /υπεύθυνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα (άρθρο 6 του Π.Δ. 37/2021) Για την εγγραφή του στο επίσημο μητρώο, κάθε υπόχρεος υποβάλλει αίτηση

10 12, 2021

Ενημέρωση για μέτρα προφύλαξης από τον ιο της γρίπης των πτηνών

2021-12-10T14:52:50+02:0010 Δεκεμβρίου, 2021|

Με βάση το γεγονός ότι στις 6-12-2021 ανιχνεύτηκε ιός της γρίπης των πτηνών, τύπου Α, σε ημιθανή βουβόκυκνο (Cygnus olor), που εντοπίστηκε στην περιοχή Δέλτα του Έβρου, και λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη υγροβιότοπου στην περιοχή της “Ψήφτας” του Δήμου Τροιζήνας-Μεθάνων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνει για την

5 11, 2021

Διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr την περίοδο των Χριστουγέννων

2021-11-05T12:20:24+02:005 Νοεμβρίου, 2021|

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 11199/307397/04-11-2021 εγγράφου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ επισημαίνεται ότι, η διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., PinusL., Pseudotsuga Carr για διακοσμητικούς σκοπούς την περίοδο των Χριστουγέννων όσον αφορά την απαίτηση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου διακρίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Φυτά (κλαδιά, κομμένα δέντρα, ριζωμένα) ύψους άνω των

27 10, 2021

Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων

2021-10-27T14:31:28+03:0027 Οκτωβρίου, 2021|

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς της οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους να προβούν στη διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου. Υποχρέωση απογραφής έχουν και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο

27 07, 2021

Ενημέρωση Κτηνοτρόφων και μέτρα προφύλαξης για τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου

2021-08-19T10:15:15+03:0027 Ιουλίου, 2021|

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνει σχετικά με τον Καταρροϊκός Πυρετό του προβάτου και συστήνει προληπτικά μέτρα. Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

24 06, 2021

Τροποποίηση της αριθμ. 1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της C

2021-08-19T09:55:17+03:0024 Ιουνίου, 2021|

Ανακοίνωση περί δημοσίευσης τροποποίησης της αριθμ. 1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό

Go to Top