GR | EN

GR | EN

Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας

13 07, 2022

Καθορισμός των τελών για τους επίσημούς ελέγχους και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία

2022-07-13T12:43:17+03:0013 Ιουλίου, 2022|

Με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ 5579/158054/20-06-2022 (ΦΕΚ Β ́3114) με θέμα: «Καθορισμός των τελών για τους επισήμους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L095), που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη

11 07, 2022

Έναρξη ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, έτους 2022

2022-07-11T11:53:04+03:0011 Ιουλίου, 2022|

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων σας ανακοινώνει ότι τη Τρίτη 12/07/2022 θα ξεκινήσουν δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, στις περιοχές: ΔΑΡΙΖΑ-ΤΣΕΛΕΒΙΝΙΑ-ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ-ΤΣΑΡΚΙ-ΒΛΑΧΕΙΚΑ-ΤΡΟΙΝΗΝΑ-ΚΑΡΑΤΖΑ-ΑΝΩ   ΦΑΝΑΡΙ-ΔΡΥΟΠΗ -  ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ -ΣΚΑΠΕΤΙ-ΜΠΕΛΕΣΙ-ΛΥΚΟΠΑΡΤΙ Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Δακοκτονίας 2022. Παρακαλούνται οι παραγωγοί να ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία που θα ψεκαστούν

27 05, 2022

Παράταση έως 27 Μαΐου 2022 για την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης Ερυθρού Τόννου (BFT)

2022-05-27T13:06:56+03:0027 Μαΐου, 2022|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με «Παράταση έως 27 Μαΐου 2022 για την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης Ερυθρού Τόννου (BFT)», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1570/142821/26.05.2022 (ΑΔΑ: 69Ο64653ΠΓ-ΔΥ4) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 1570/142821/26.05.2022 (ΑΔΑ: 69Ο64653ΠΓ-ΔΥ4) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο αφορά στην

25 05, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με «Διακοπή αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης»

2022-05-25T12:31:40+03:0025 Μαΐου, 2022|

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε τo υπ’ αριθ. 1501/139600/24.05.2022 – (Α∆Α: Ω5ΒΚ4653ΠΓ-3Κ8) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τo οποίo αφορά στο όριο εξάντλησης της Εθνικής Ποσόστωσης Ερυθρού Τόννου.Επισημαίνουμε ότι κατόπιν τούτου, διακόπτεται η διενέργεια αλιείας Τόννου (BFT) και οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη

13 05, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με την αρ. 1273/117793/5-5-2022 (ΦΕΚ Β΄2308/11-5-2022) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp»

2022-05-13T12:08:09+03:0013 Μαΐου, 2022|

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1273/117793/5-5-2022 (ΦΕΚ Β΄2308/11-5-2022) (ΑΔΑ Ω5ΝΔ4653ΠΓΤΚΠ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp. Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο μετά από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής της διοικητικής πράξης καθορισμού και κατηγοριοποίησης των περιοχών

8 04, 2022

Ενημέρωση ιδιοκτητών σκύλων και γατών σχετικά με την ηλεκτρονική σήμανση

2022-04-08T12:27:11+03:008 Απριλίου, 2022|

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών ότι η ηλεκτρονική σήμανση των μικρών μας φίλων:Είναι ελάχιστα παρεμβατική για το ζώο και βοηθά καθοριστικά στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης αλλά και συνολικά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.Δεν έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία (ούτε

15 12, 2021

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του ΠΔ 37/2021 (ΦΕΚ τ.Α94/10-6-2021)

2021-12-15T10:32:44+02:0015 Δεκεμβρίου, 2021|

Με αφορμή την έκδοση του Π.Δ. 37/2021 (ΦΕΚ τ.Α94/10–6–2021) επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία αυτού όπως περιγράφονται παρακάτω:Διαδικασία εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών /υπεύθυνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα (άρθρο 6 του Π.Δ. 37/2021) Για την εγγραφή του στο επίσημο μητρώο, κάθε υπόχρεος υποβάλλει αίτηση

10 12, 2021

Ενημέρωση για μέτρα προφύλαξης από τον ιο της γρίπης των πτηνών

2021-12-10T14:52:50+02:0010 Δεκεμβρίου, 2021|

Με βάση το γεγονός ότι στις 6-12-2021 ανιχνεύτηκε ιός της γρίπης των πτηνών, τύπου Α, σε ημιθανή βουβόκυκνο (Cygnus olor), που εντοπίστηκε στην περιοχή Δέλτα του Έβρου, και λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη υγροβιότοπου στην περιοχή της “Ψήφτας” του Δήμου Τροιζήνας-Μεθάνων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνει για την

5 11, 2021

Διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr την περίοδο των Χριστουγέννων

2021-11-05T12:20:24+02:005 Νοεμβρίου, 2021|

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 11199/307397/04-11-2021 εγγράφου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ επισημαίνεται ότι, η διακίνηση φυτών Αbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., PinusL., Pseudotsuga Carr για διακοσμητικούς σκοπούς την περίοδο των Χριστουγέννων όσον αφορά την απαίτηση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου διακρίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Φυτά (κλαδιά, κομμένα δέντρα, ριζωμένα) ύψους άνω των

27 10, 2021

Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων

2021-10-27T14:31:28+03:0027 Οκτωβρίου, 2021|

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς της οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους να προβούν στη διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου. Υποχρέωση απογραφής έχουν και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο

27 07, 2021

Ενημέρωση Κτηνοτρόφων και μέτρα προφύλαξης για τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου

2021-08-19T10:15:15+03:0027 Ιουλίου, 2021|

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνει σχετικά με τον Καταρροϊκός Πυρετό του προβάτου και συστήνει προληπτικά μέτρα. Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

24 06, 2021

Τροποποίηση της αριθμ. 1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της C

2021-08-19T09:55:17+03:0024 Ιουνίου, 2021|

Ανακοίνωση περί δημοσίευσης τροποποίησης της αριθμ. 1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό

1 06, 2021

Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ralstonia solanacearum στην περιοχή Τροιζηνίας

2021-06-01T12:05:13+03:001 Ιουνίου, 2021|

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων σας ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε η παρουσία/προσβολή του βακτηρίου Ralstonia solanacearum, σε δείγματα φυτικών ιστών τριανταφυλλιάς από θερμοκηπιακή εκμετάλλευση στην περιοχή Μέθανα – Τροιζηνίας. Σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Το βακτήριο Ralstonia solanacearum έχει χαρακτηριστεί ως ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας και περιλαμβάνεται στο

20 05, 2021

Πρώτη καταγραφή της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa στην Κύπρο σε δενδρύλλια ελιάς καταγωγής Ισπανίας

2021-05-20T12:28:33+03:0020 Μαΐου, 2021|

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylellafastidiosaστην Ένωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  4863/128682/17-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ και έπειτα από γνωστοποίηση της Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας της Κύπρου, καταγράφηκε πρόσφατα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylellafastidiosa στην Κύπρο

19 04, 2021

i-AGRIC: Νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

2021-08-19T09:15:07+03:0019 Απριλίου, 2021|

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολίτων σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. Η νέα εφαρμογή «i-AGRIC» με λειτουργικό Android και iOS, παρέχει στους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής και τους πολίτες υπηρεσίες γενικής

9 04, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την Εγγραφή τους σε Μητρώο

2021-08-19T09:09:47+03:009 Απριλίου, 2021|

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε, την Τρίτη 30-03-2021, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις: http://agroadvisors.elgo.gr από 30-03-2021 έως 01-11-2021 και ώρα 23:59. Η Πρόσκληση και το «Εγχειρίδιο

1 04, 2021

Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της Αυστραλίας που αφορούν τον επιβλαβή οργανισμό Trogoderma granarium

2021-08-19T09:04:57+03:001 Απριλίου, 2021|

Έπειτα από αλλεπάλληλες απορρίψεις φορτίων λόγω παρουσίας του εν λόγω οργανισμού, o Εθνικός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (NPPO) της Αυστραλίας αποφάσισε την εφαρμογή επειγόντων μέτρων για τη διαχείριση του φυτοϋγειονομικού κινδύνου εισαγωγής του Trogoderma granarium. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε έξι (6) φάσεις και επιφέρουν αλλαγές στις συνθήκες εισαγωγής φυτικών προϊόντων αλλά και θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων. Τα

24 03, 2021

Τροποποίηση παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων δραστικών ουσιών

2021-08-19T09:00:09+03:0024 Μαρτίου, 2021|

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κανονισμού της Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των δραστικών ουσιών carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, omethoate, propiconazole pymetrozine.

8 03, 2021

Εμφάνιση του Ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας

2021-08-19T08:49:22+03:008 Μαρτίου, 2021|

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ενημερώνει για τα εξής: Διαπιστώθηκε η παρουσία/προσβολή του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας ή Eggplant mottled crinkle virus (EMCV), γένος Tombus virus, σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας σε θερμοκήπια στο Τυμπάκι, Ηρακλείου Κρήτης. ● Ο ιός προκαλεί

Go to Top