Ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)

2017-10-20T11:27:51+03:0020 Οκτωβρίου, 2017|

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ-Αττικής το ΠΣΕΚ έχει εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής και η εγκεκριμένη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ( Θ.Σ. 1, Α.Π. 1α.), προβλέπουν τη «Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο». Ειδικότερα συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη Περιφερειακής Δομής Υποστήριξης της έρευνας