Κοινωνική Προστασία

2022-08-02T12:20:57+03:003 Δεκεμβρίου, 2021|

Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες του προγράμματος «Καλλικράτη» ν. 3852/2010, στα πλαίσια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, θεώρησε πρωταρχικής σημασίας έργο τη δημιουργία ενότητας κοινωνικής προστασίας στη διαδικτυακή της πύλη, για την καταγραφή των φορέων και υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Αττικής με σκοπό: Την παροχή δυνατότητας στους