Ακολουθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» με προϋπολογισμό 282.258,06 € (πλέον ΦΠΑ), κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.ζ) της διακήρυξης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 425,62 KB18/08/21 03:25:58
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 223,70 KB18/08/21 03:25:58