Η  Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια 14 δικτυακών πολυμηχανημάτων (fax-σαρωτής-εκτυπωτής- φωτοαντιγραφικό) για τις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την την 15-7-2014 ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10.00 μ.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.