Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Π.Ε Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996.

Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 23-12-2013, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09.00π.μ έως 14.00μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.