Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδη Βενζίνη CPV 09132100-4 & Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09132100-9) σε 3 Ομάδες:

  1. ΟΜΑΔΑ 1: Για τα μηχανήματα έργου 18.700 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης για τις δύο δεξαμενές στο εργοτάξιο Καπανδριτίου (ΔΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) Προϋπολογισμού 28.000,00 € & Δικαίωμα Προαίρεσης (4μηνη παράταση) 9.500,00€ CPV: 09132100-9
  2. ΟΜΑΔΑ 2: Για τα φορτηγά που έχουν έδρα στο Καπανδρίτη (31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) 10.000 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης Προϋπολογισμού 15.000,00€ & Δικαίωμα Προαίρεσης (4μηνη παράταση) €5.000,00€ CPV: 09132100-9
  3. ΟΜΑΔΑ 3: Για τα υπηρεσιακά οχήματα που έχουν έδρα στη Συγγρού 15-17, Αθήνα, 20.000 λίτρα Αμόλυβδη Βενζίνη» Προϋπολογισμού 36.000,00€ & Δικαίωμα Προαίρεσης (4μηνη παράταση) 12.000€ CPV: 09132100-4

συνολικού Προϋπολογισμού € 105.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 07-10-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.