Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών στην διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής την Δευτέρα 24/11/2014, για νέα αδιάθετα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Δ/νσης Α΄/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

Καλεί 

Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για τα νέα αδιάθετα δρομολόγια της επισυναπτόμενης επαναληπτικής πρόσκλησης ενώπιον της οικονομικής επιτροπής να προσέλθουν την Δευτέρα 24/11/2014 στις 12:00 μμ.