Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής την Τετάρτη 17/12/2014, για το αδιάθετο νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της Δ/νσης Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Καλεί

Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για το κάτωθι νέο δρομολόγιο ενώπιον της οικονομικής επιτροπής να προσέλθουν την Τετάρτη 17/12/2014 στις 13:00 μμ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 247,83 KB18/08/21 11:57:42