Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή των εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και φαξ των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 54.227,64 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 66.700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 302, 3ος όροφος, τηλέφωνο 213-2065017, φαξ 210 6984311, Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, καθημερινά από Πέμπτη 21-07-2011 έως και Τετάρτη 27-07-2011 και ώρες 9.00-13.30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.