Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

         Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για το δρομολόγιο που ακολουθεί στην επισυναπτόμενη πρόσκληση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν τη Δευτέρα 24-11-2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.